Terug naar vorige pagina

BAG servicepagina

Via deze pagina blijft u op de hoogte van nieuwe BAG releases, storingen en onderhoud. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releases, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

1 gemelde storing

Klantenservice BAG

Stel uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan onze specialisten.

BAG API releases

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

 

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

 

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

 

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

BAG Extract releases

Het Kadaster leverde de voorlopige woonplaatsen uit in de Gemeente Woonplaats Relatie Tabel (GWR Tabel). Omdat de voorlopige woonplaatsen geen officiële status hebben en ook geen onderdeel uitmaken van de geldige levenscyclus van de woonplaats, hebben wij besloten deze informatie niet langer uit te leveren. Dit betekent dat in de GWR tabel alleen de woonplaatsen worden geleverd die onderdeel uitmaken van de BAG registratie. Daarmee komt deze tabel beter overeen met de registratie van woonplaatsen in de BAG.

 

 

In de header van het XML bestand van de Gemeente Woonplaats Relatie tabel is een verwijzing naar de schema locatie opgenomen. Deze verwijzing begon met http://. Dit is afwijkend ten opzichte van de XSD's. Als gevolg hiervan is op 16 november http:// verwijderd van de schema locatie.


Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice BAG of telefonisch via: 088 - 183 34 00.

Data correcties LV BAG

In uitzonderlijke situaties staat er een fout in de LV BAG die niet door een bronhouder kan worden opgelost. Dan wordt in nauwe samenwerking met de bronhouder de registratie in de LV BAG door het Kadaster aangepast. In dat geval worden afnemers van BAG-mutatieproducten niet op de hoogte gebracht van de aanpassing. Dat gebeurt alleen met mutaties die bronhouders zelf doorvoeren. De aanpassingen zijn wel zichtbaar in de BAG-producten waar de gegevens niet als mutaties worden geleverd. Om afnemers van mutaties te informeren over de uitzonderlijke aanpassingen, worden deze verzameld:

Vanwege technische issues bij de bronhouder zijn bij wijze van hoge uitzondering onderstaande foutieve objecten uit de LV BAG verwijderd:

  • 0114010000385490 
  • 0114200000385491 
  • 0114200000296873
  • 0114010000377161
  • 0114200000377160 

Bij de transitie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 zijn in specifieke situaties onjuistheden aan het licht gekomen in historische voorkomens. 
Het gaat hierbij om tijdstippen NietBAG en tijdstippen LVeindregistratie van voorkomens die niet meer geldig zijn. Door de onjuiste tijdstippen kon er in deze specifieke situaties geen logische tijdreis plaatsvinden. Wij hebben de tijdstippen aangepast, zodat problemen met het tijdreizen zijn opgelost. We muteren deze voorkomens niet meer waardoor er geen problemen zullen ontstaan met de verwerking van eventuele mutaties.  

Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de actieve levenscyclus van de betreffende objecten. 
 

In BAG 1.0 zijn in een aantal gevallen foutieve pandgeometrieën opgevoerd. Deze geometrieën waren bijvoorbeeld zelfkruisend.

Door aangescherpte controles in BAG 2.0 kunnen bronhouders deze geometrieën niet zelf wijzigen. Omdat deze geometrieën voor problemen zorgden, hebben wij ze handmatig aangepast in de LV BAG.

Het gaat om de volgende panden en versienummers:

Pand identificatie                Versienummer

0085100000003824                        

1

0085100000007890

1

0241100000003086

2

0241100000004344

2

0241100000005769

3

0241100000007530

2

0241100000007608

2

0241100000008107

2

0241100000009855

2

0241100000009952

2

0241100000011072

3

0241100000011072

4

0241100000011098

3

0241100000011118

3

0241100000011573

3

0241100000011857

4

0241100000012434

2

0241100000012442

3

0241100000012557

2

0241100000013830

4

0241100000013830

5

0241100000021274

4

0241100000021427

4

0241100000021427

5

0241100000021429

4

0241100000021429

5

0241100000021431

4

0241100000021871

5

0265100000000940

3

0265100000001343

4

0265100000001737

2

0265100000001849

2

0265100000003624

3

0265100000003625

3

0265100000003626

3

0265100000003678

3

0265100000003678

4

0265100000003770

2

0265100000005311

4

0265100000005319

3

0282100000000426

2

0282100000008443

2

0301100000006247

2

0301100000008407

2

0301100000016225

2

1581100000001047

2

1581100000002255

2

1581100000002262

2

1581100000002262

3

1581100000002262

4

1581100000006643

2

1581100000007976

2

1581100000012420

2

1581100000018592

2

1581100000019613

2

1581100000023821

3

1581100000024088

2

1581100000030419

2

1581100000032851

2

1734101000018172

1

1734101000018172

2

1734101000018172

3

1734101000018172

4

1734101000018172

8

In BAG 1.0 zijn in een aantal gevallen foutieve pandgeometrieën opgevoerd. Deze geometrieën waren bijvoorbeeld zelfkruisend.

Door aangescherpte controles in BAG 2.0 kunnen bronhouders deze geometrieën niet zelf wijzigen. Omdat deze geometrieën voor problemen zorgden, hebben wij ze handmatig aangepast in de LV BAG.

Het gaat om de volgende panden en versienummers:

Pand identificatie          Versienummer
0147100000005513       4
0147100000005513       5
0147100000009202       3
0147100000009202       4
0147100000010962       2
0147100000015138       2
0147100000016963       2
0147100000016963       3
0147100000016963       4
0147100000016964       2
0147100000016964       3
0147100000016964       4
1740100000005740       2
1740100000005740       3
1695100000000775       2
1695100000000775       3
1695100000005713       2
1695100000005713       3
1734101000018172       5
1734101000018172       6
1734101000018172       7
0867100000022763       3
0867100000022763       4
0867100000022763       2
0867100000023265       2
0189100000042783       2