BAG servicepagina

Via deze pagina blijft u op de hoogte van nieuwe BAG releases, storingen en onderhoud. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releases, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

BAG API releases

U vindt de releasenotes van de BAG API op Github.

BAG Extract releases

Het Kadaster leverde de voorlopige woonplaatsen uit in de Gemeente Woonplaats Relatie Tabel (GWR Tabel). Omdat de voorlopige woonplaatsen geen officiële status hebben en ook geen onderdeel uitmaken van de geldige levenscyclus van de woonplaats, hebben wij besloten deze informatie niet langer uit te leveren. Dit betekent dat in de GWR tabel alleen de woonplaatsen worden geleverd die onderdeel uitmaken van de BAG registratie. Daarmee komt deze tabel beter overeen met de registratie van woonplaatsen in de BAG.

Data correcties LV BAG

In uitzonderlijke situaties staat er een fout in de LV BAG die niet door een bronhouder kan worden opgelost. Dan wordt in nauwe samenwerking met de bronhouder de registratie in de LV BAG door het Kadaster aangepast. In dat geval worden afnemers van BAG-mutatieproducten niet op de hoogte gebracht van de aanpassing. Dat gebeurt alleen met mutaties die bronhouders zelf doorvoeren. De aanpassingen zijn wel zichtbaar in de BAG-producten waar de gegevens niet als mutaties worden geleverd. Om afnemers van mutaties te informeren over de uitzonderlijke aanpassingen, worden deze verzameld:

In BAG 1.0 zijn in een aantal gevallen foutieve pandgeometrieën opgevoerd. Deze geometrieën waren bijvoorbeeld zelfkruisend.

Door aangescherpte controles in BAG 2.0 kunnen bronhouders deze geometrieën niet zelf wijzigen. Omdat deze geometrieën voor problemen zorgden, hebben wij ze handmatig aangepast in de LV BAG.

Het gaat om de volgende panden en versienummers:

Pand identificatie                Versienummer

0085100000003824                        

1

0085100000007890

1

0241100000003086

2

0241100000004344

2

0241100000005769

3

0241100000007530

2

0241100000007608

2

0241100000008107

2

0241100000009855

2

0241100000009952

2

0241100000011072

3

0241100000011072

4

0241100000011098

3

0241100000011118

3

0241100000011573

3

0241100000011857

4

0241100000012434

2

0241100000012442

3

0241100000012557

2

0241100000013830

4

0241100000013830

5

0241100000021274

4

0241100000021427

4

0241100000021427

5

0241100000021429

4

0241100000021429

5

0241100000021431

4

0241100000021871

5

0265100000000940

3

0265100000001343

4

0265100000001737

2

0265100000001849

2

0265100000003624

3

0265100000003625

3

0265100000003626

3

0265100000003678

3

0265100000003678

4

0265100000003770

2

0265100000005311

4

0265100000005319

3

0282100000000426

2

0282100000008443

2

0301100000006247

2

0301100000008407

2

0301100000016225

2

1581100000001047

2

1581100000002255

2

1581100000002262

2

1581100000002262

3

1581100000002262

4

1581100000006643

2

1581100000007976

2

1581100000012420

2

1581100000018592

2

1581100000019613

2

1581100000023821

3

1581100000024088

2

1581100000030419

2

1581100000032851

2

1734101000018172

1

1734101000018172

2

1734101000018172

3

1734101000018172

4

1734101000018172

8

Bij de transitie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 zijn in specifieke situaties onjuistheden aan het licht gekomen in historische voorkomens. 
Het gaat hierbij om tijdstippen NietBAG en tijdstippen LVeindregistratie van voorkomens die niet meer geldig zijn. Door de onjuiste tijdstippen kon er in deze specifieke situaties geen logische tijdreis plaatsvinden. Wij hebben de tijdstippen aangepast, zodat problemen met het tijdreizen zijn opgelost. We muteren deze voorkomens niet meer waardoor er geen problemen zullen ontstaan met de verwerking van eventuele mutaties.  

Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de actieve levenscyclus van de betreffende objecten. 
 

In BAG 1.0 zijn in een aantal gevallen foutieve pandgeometrieën opgevoerd. Deze geometrieën waren bijvoorbeeld zelfkruisend.

Door aangescherpte controles in BAG 2.0 kunnen bronhouders deze geometrieën niet zelf wijzigen. Omdat deze geometrieën voor problemen zorgden, hebben wij ze handmatig aangepast in de LV BAG.

Het gaat om de volgende panden en versienummers:

Pand identificatie          Versienummer
0147100000005513       4
0147100000005513       5
0147100000009202       3
0147100000009202       4
0147100000010962       2
0147100000015138       2
0147100000016963       2
0147100000016963       3
0147100000016963       4
0147100000016964       2
0147100000016964       3
0147100000016964       4
1740100000005740       2
1740100000005740       3
1695100000000775       2
1695100000000775       3
1695100000005713       2
1695100000005713       3
1734101000018172       5
1734101000018172       6
1734101000018172       7
0867100000022763       3
0867100000022763       4
0867100000022763       2
0867100000023265       2
0189100000042783       2
 

De oorspronkelijk opgevoerde geometrieën van verblijfsobject 1734016000004212 lagen in het buitenland. Dit leverde problemen op voor sommige producten en afnemers. Deze fout is door de bronhouder hersteld met een synchronisatie van de gegevens. Voorkomens 1 en 2 van de NietBAG levenscyclus zijn hierna handmatig aangepast en gelijk gesteld aan de geometrieën van de geldige levenscyclus, zodat ook afnemers die deze gegevens gebruiken niet tegen dataproblemen aanlopen.

De in BAG 1.0 opgevoerde geometrieën van de voorkomens 1 en 2 van het pand 030110000002141, waren niet geldig volgens de richtlijnen van BAG 2.0. Door de aangescherpte controles in BAG 2.0 was het voor de bronhouder niet mogelijk om deze geometrieën zelf te wijzigen in de LV BAG. Hierdoor zijn de geometrieën handmatig in de LV BAG aangepast. Deze geometrieën zijn nu gelijk aan de geometrie van voorkomen 3.

Storing en onderhoud

2 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice BAG

Stel uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan onze specialisten.