De Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB) is een centrale registratie van beperkingen die voortkomen uit de Wkpb (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen). Deze wet geeft aan welke beperkingen bij het Kadaster moeten worden geregistreerd. De beperkingen regelen wat eigenaren wel of niet met onroerende zaken mogen doen.

Welke beperkingen worden geregistreerd?

Alleen beperkingen die onder de werkingssfeer van de wet vallen, worden in de BRK-PB geregistreerd. De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft gevolgen voor in de BRK-PB geregistreerde beperkingenbesluiten. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? En wat het voor u betekent? Ga dan naar de pagina Omgevingswet.

De bijlage van het aanwijzingsbesluit Wkpb bevat een specificatie van aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten. In de Uitvoeringsregeling Wkpb is een tabel opgenomen waarin de mogelijke werkingsgebieden per beperkingenbesluit zijn gespecificeerd. 

Wie is verantwoordelijk voor het registreren?

De bronhouders zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van de gegevens in de BRK-PB en voor de kwaliteit ervan. Dit zijn Ministeries, Provinciën, Waterschappen en Gemeenten. Het Kadaster beheert het beheerportaal BRK-PB en maakt de data hieruit voor diverse afnemers beschikbaar.

Bronhouder?

Als bronhouder bent u bij Wkpb-beperkingen verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden in de BRK-PB. Meer informatie vindt u op de pagina BRK-PB voor bronhouders.

Afnemer?

Als u een kadastraal informatieproduct aanvraagt, wordt bepaald of er publieksrechtelijke beperkingen zijn. Meer leest u op de pagina Het ontsluiten van BRK-PB data.

Nieuws

Nieuws item: Veilig en breed inzetbaar: "eHerkenning logische stap”

Michel Körnmann, van de Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening vertelt over zijn ervaringen met eHerkenning en deelt handige tips.

Lees artikel

Agenda BRK-PB

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

Er zijn publiekrechtelijke beperkingen die niet onder de Wkpb (BRK-PB) vallen, maar die wel bij het Kadaster in de Basisregistratie Kadaster worden geregistreerd. Dit zijn:

  • Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering (m.i.v. 1 januari 2024 alleen besluiten die onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen)
  • Besluit op grond van art 110i Wet geluidhinder (vervalt m.i.v. 1 januari 2024)
  • Besluit op grond van artikel 114a lid 3 jo 110i lid 1 Wet geluidhinder (m.i.v. 1 januari 2024 alleen besluiten die onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen, nieuwe besluiten dienen m.i.v. 1 januari 2024 ingeschreven te worden in de BRK-PB)
  • Besluit op grond van de Wet Milieubeheer art. 11.38 en 11.39 (m.i.v. 1 januari 2024 alleen besluiten die onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen, nieuwe besluiten dienen m.i.v. 1 januari 2024 ingeschreven te worden in de BRK-PB)
  • Besluit op grond van de Wet Milieubeheer o.g.v. art. 11.49 jo art. 11.53 (vervalt m.i.v. 1 januari 2024)
  • Besluit op grond van de Wet Milieubeheer o.g.v. art. 11.65 lid 2 of 11.42 lid 4 (m.i.v. 1 januari 2024 alleen besluiten die onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen)
  • Besluit op grond van de Omgevingswet de (voorlopige) voorkeursrechtbeschikkingen (m.i.v. 1 januari 2024)

Deze beperkingsbesluiten kunnen digitaal worden ingeschreven in de BRK via SYVAS. Alleen kadastrale percelen kunnen als werkingsgebied aan deze categorie beperkingen worden gekoppeld.

De publiekrechtelijke beperkingen worden geleverd via:
•    Kadaster-on-line (eigendoms- en eigenaarsinformatie)
•    KIK Inzage
•    BRK Levering 
•    PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart)

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.