De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet kan gevolgen hebben voor de beperkingenbesluiten die u bij het Kadaster ter inschrijving aanbiedt. 

Wat betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor u

Vanuit het Kadaster geven we meer informatie en een uitleg over de wijzigingen rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet en wat dat voor u betekent. U leest dit op de pagina Beperkingenbesluiten bestuursorganen en de Omgevingswet.

Beperkingenbesluiten en grondslagen

De wettelijke grondslag van het beperkingenbesluit bepaalt of en hoe u deze na inwerkingtreding van de Omgevingswet bij het Kadaster moet inschrijven. Dit kan met:

  • het portaal van de BRK-PB
  • SYVAS (voorheen Web-Elan)

Het kan ook voorkomen dat u na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik gaat maken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Zoekt u naar aanleiding van de wijzigingen informatie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Op de pagina ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ leest u meer.

Omgevingswet voor BRK en BRK-PB

Zoekt u in verband met de omgevingswet meer informatie over de BRK en BRK-PB? Op de pagina 'Omgevingswet voor BRK en BRK-PB' leest u meer.

Handige link