Terug naar vorige pagina

Depotservice vraag en antwoord

Bekijk op deze pagina vragen en antwoorden over het in depot geven van akten en stukken. U vindt hier ook informatie over de verschillende manieren van in depot geven.

Algemeen

Een in depot genomen bijlage kunt u tot 2 jaar na indepotname aan een ter inschrijving aan te bieden stuk koppelen. Na deze periode kan dat niet meer.

(Zie Kadasterregeling 1994, artikel 10 lid 67 en 8.)

Een door het Kadaster vervaardigde netwerktekening is voorzien van een digitale handtekening met het zegel van de bewaarder. Als u dit document in depot wilt geven is het niet mogelijk om dit document zelf te voorzien van de handtekening van de notaris. Daarom dient de netwerktekening als bijlage te worden ingesloten in een nieuw te maken pdf (die voldoet aan de SYVAS-eisen).

Deze pdf kan vervolgens door de notaris van een digitale handtekening worden voorzien en in depot worden gegeven. Sommige softwarepakketten ondersteunen het maken van een nieuwe pdf waarbij de netwerktekening als een bijlage wordt ingesloten. Andere softwarepakketten ondersteunen dit (nog) niet. In dit geval dient u zelf een nieuwe pdf te creëren waarin de netwerktekening is ingesloten.

U dient een netwerktekening binnen 6 maanden na afgifte in depot te geven. Daarbij rekenen we met de datum en het tijdstip van het bewaarderszegel. Het bewaarderszegel vindt u op de eerste pagina van de netwerktekening (pdf).

De tarieven van het elektronisch aanleveren en in depot geven, vindt u op de pagina Tarieven.

Digitaal aanleveren

Een verzoek tot in depotname van digitale bijlagen of bewijsstukken dient u in met SYVAS. Meestal moet u daarbij een begeleidend aanvraagformulier meesturen, maar dat hoeft niet altijd. 

Is voor uw situatie geen formulier beschikbaar, dan kunt u uw bijlage zonder formulier in depot aanbieden. U ontvangt daarna van ons een e-mail met een digitaal getekend Bewijs van ontvangst. Na indepotname ontvangt u een Bewijs van indepotname, met daarop het depotnummer.

Met een equivalentieverklaring geeft u aan dat het betreffende depotnummer deel uitmaakt van het stuk.

  • Bij een afschrift: "Ondergetekende, ……, notaris te ……, verklaart dat dit afschrift samen met de tekening die in bewaring is genomen met depotnummer ### inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is."
  • Bij een uittreksel: "Ondergetekende, .........., notaris te .........., verklaart dat dit uittreksel samen met de tekening die in bewaring is genomen met depotnummer ###  inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de desbetreffende gedeelten van het stuk waarvan het een uittreksel is."

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 45, optie 3. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.