Terug naar vorige pagina

Bewaarderstelefoon

Bent u notaris en hebt u een complexe juridische vraag? Neem dan contact op met de bewaarderstelefoon. U kunt bijvoorbeeld met ons de volgende zaken bespreken:

  • voorbespreken bijzondere juridische constructies en de registratie hiervan in de Basisregistratie Kadaster (casuïstiek)
  • toelichting van de bewaarder op ANI – VTV beslissingen en verstuurde waarschuwingsbrieven
  • aankondigen van de inschrijving van bijzondere of omvangrijke akten
  • zaken met betrekking tot de eigendomsregistratie van schepen en luchtvaartuigen

De bewaarderstelefoon is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Telefoon: 088 - 183 22 42

Twijfel over de inschrijfbaarheid van uw akte

U kunt bij ons terecht met juridisch-inhoudelijke vragen over de inschrijfbaarheid van akten. Dat kan al vóórdat u de akte in concept klaar heeft. Wilt u vroegtijdig weten of een onderdeel in de akte voldoende duidelijk door u wordt verwoord?  Of dat de akte op de door u bedoelde wijze kan worden verwerkt? Belt u ons dan eerst en bespreek de casus. We denken graag met u mee.

De bewaarder kan u vragen om het betreffende tekstgedeelte van de akte toe te zenden ter verduidelijking van de casus. Het is niet de bedoeling dat u een (deel van de) concept-akte zonder telefonisch contact vooraf met ons opstuurt. Daarvoor is het aantal dagelijkse telefonische contacten te groot. Dit is ook de reden dat integrale beoordeling van (concept-)akten op de inschrijfbaarheid of verwerking van de akte in de BRK niet kan plaatsvinden.