Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart

Inzicht in eigendomstoestand percelen die een leidingnetwerk doorsnijden

Handig hulpmiddel onderzoek naar bevoegd aanleggerschap

Wilt u een leidingnetwerk registreren? Een Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart (BA-kaart) is een digitale kaart die u als netwerkeigenaar inzicht geeft in de eigendomstoestand van de kadastrale percelen die het netwerk doorsnijden (de hartlijn). Een handig hulpmiddel bij onderzoek naar bevoegd aanleggerschap, zowel voor u als de notaris.

Dit product is tijdelijk niet leverbaar!
Voor het bekijken van de Netwerk BA-kaart hebt u de MapInfo ProViewer nodig. Deze software kunt u gratis downloaden. Lees meer op de website van Precisely of Element.nl.

Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart vanaf 78,-

U ontvangt een kaart waarop staat:

 • welk deel van de leiding door publieke grond loopt
 • welk deel van de leiding door particuliere grond loopt
 • of de percelen al of niet belast zijn met een zakelijk recht, zoals een opstalrecht

Als u dat wilt, kunt u ook de bijbehorende akten in pdf-formaat meebestellen.

Nu offerte Netwerk BA-kaart aanvragen

Tarieven

U betaalt 1,30 per perceel dat op de kaart staat. 

 • daarnaast betaalt u per 100 percelen op de kaart 26,- voor het zichtbaar maken van de percelen
 • voor de levering van een Netwerk BA-kaart brengen wij minimaal 78,- in rekening
 • u kunt ook bij de Netwerk BA-kaart bijbehorende akten bestellen. Dit kost 2,80 per akte.

Hartlijn van het netwerk aanleveren

Voor het opstellen van de offerte hebben we een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Als u de hartlijn van het netwerk aanlevert, doe dit dan zonder topografische achtergrond of overbodige objecten. Wij vragen u dit bestand bij de offerteaanvraag te voegen. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster.

U kunt de hartlijn in 1 van de volgende bestandsformaten aanleveren:

 • MID/MIF
 • TAB
 • Shape
 • DGN
 • DWG
 • DXF (versie 12 tot en met 14)

Vraag en antwoord

Voor het zekerstellen van uw eigendom is het goed om uw leidingnetwerk te laten registeren. En ook als u het wilt verkopen of er een hypotheek op wilt vestigen. Om het netwerk te kunnen laten registreren, moet u de notaris overtuigen dat u de ‘Bevoegd Aanlegger’ van het netwerk bent.

De term ‘Bevoegd Aanlegger’ bestaat uit 2 delen. In de eerste plaats moet u aantonen dat u de leiding hebt laten aanleggen. Verder moet u ook bewijzen dat u bevoegd was om dit op die plek te doen. U bevestigt deze bevoegdheid met een vergunning of met de vestiging van zakelijke rechten (bijvoorbeeld een opstalrecht). 

Veel netwerkeigenaren bezitten de informatie waarop de vestiging van zakelijke rechten staat niet (meer). Dit komt onder meer door fusies en overnames. Als u deze informatie ook niet meer heeft, bent u aangewezen op het onderzoek van de notaris. Hij zal in de kadastrale registratie kijken of u ook zakelijke rechten hebt gevestigd voor uw leidingen. Dit is een zeer tijdrovende en daardoor vaak kostbare klus. Daarom heeft het Kadaster de Netwerk BA-kaart ontwikkeld: een hulpmiddel waarmee de notaris op eenvoudige wijze het onderzoek naar gevestigde zakelijke rechten kan uitvoeren.

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. In de offerte staat het aantal percelen en het totaalbedrag vermeld. 

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Na ontvangst van de door u getekende offerte sturen wij u de Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart binnen 10 werkdagen toe per e-mail.

Het formaat stellen we in onderling overleg met u vast. Bij de kaart ontvangt u een Excelbestand met de bijbehorende perceelinformatie.

Als u hebt aangegeven dat u ook de bijbehorende akten wilt ontvangen, krijgt u deze in pdf-formaat. Deze zijn dan aanklikbaar in de MapInfo-proviewer.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 45, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.