Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart

Inzicht in eigendomstoestand percelen die een leidingnetwerk doorsnijden

Handig hulpmiddel onderzoek naar bevoegd aanleggerschap

Wilt u een leidingnetwerk registreren? Een Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart (BA-kaart) is een digitale kaart die u als netwerkeigenaar inzicht geeft in de eigendomstoestand van de kadastrale percelen die het netwerk doorsnijden (de hartlijn). Een handig hulpmiddel bij onderzoek naar bevoegd aanleggerschap, zowel voor u als de notaris.

Information:

Voor het bekijken van de Netwerk BA-kaart hebt u de MapInfo ProViewer nodig. Deze software kunt u gratis downloaden. Lees meer op de website van PBInsight of van Element.nl.

Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart vanaf 73,50

U ontvangt een kaart waarop staat:

 •  welk deel van de leiding door publieke grond loopt
 •  welk deel van de leiding door particuliere grond loopt
 •  of de percelen al of niet belast zijn met een zakelijk recht, zoals een opstalrecht

Als u dat wilt, kunt u ook de bijbehorende akten in pdf-formaat meebestellen.

Nu offerte Netwerk BA-kaart aanvragen

Tarieven

U betaalt 1,36 per perceel dat op de kaart staat. 

 • daarnaast betaalt u per 100 percelen op de kaart 24,50 voor het zichtbaar maken van de percelen
 • voor de levering van een Netwerk BA-kaart brengen wij minimaal 73,50 in rekening
 • u kunt ook bij de Netwerk BA-kaart bijbehorende akten bestellen. Dit kost 2,95 per akte.

Hartlijn van het netwerk aanleveren

Voor het opstellen van de offerte hebben we een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Als u de hartlijn van het netwerk aanlevert, doe dit dan zonder topografische achtergrond of overbodige objecten. Wij vragen u dit bestand bij de offerteaanvraag te voegen. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster.

U kunt de hartlijn in 1 van de volgende bestandsformaten aanleveren:

 • MID/MIF
 • TAB
 • Shape
 • DGN
 • DWG
 • DXF (versie 12 tot en met 14)

Vraag en antwoord