Terug naar vorige pagina

Machtigingenmodule

Als BGT-bronhouder kunt u toestemming geven om namens u BGT-mutatieberichten te leveren. Als dataleverancier kunt u met zo’n machtiging zorgen voor het bijhouden van de BGT namens bronhouders. Dit wordt geregeld met de Machtigingenmodule. U vindt deze in BRAVO

Sinds 1 oktober 2021 is het alleen nog mogelijk een machtiging te geven via de Machtigingenmodule. Tot die datum zijn ook machtigingen op basis van persoonsaccount nog mogelijk. Wilt u hier meer over weten? U vindt meer informatie in de bijlage op de pagina BGT Machtigingenmodule folder.

Machtigingenmodule

gratis

Wat is er mogelijk met de deze module?

 • dataleveranciers machtigen als u BGT-bronhouder bent
 • controle houden op wie welke BGT-gegevens beheert
 • efficiënt beheer van gegevens in BRAVO
 • gegevens BGT actueel houden namens bronhouders als u dataleverancier bent

Machtiging opvoeren

U kunt een machtiging opvoeren in BRAVO. Bekijk hoe u dit doet in de video Instructie: Een machtiging opvoeren op YouTube

Inloggen BRAVO

Meer informatie

Wilt u meer weten over het hoe en waarom van de Machtigingenmodule? Bekijk de video Het verhaal van de Machtigingenmodule op YouTube.

Meer informatie vindt u op de pagina BGT Machtigingenmodule begripsdefinitie, model en diagram.

Vraag en antwoord

Om iemand te machtigen om namens u als bronhouder te leveren, kunt u in BRAVO een machtiging opvoeren voor een ontzorgende partij.

Een andere bronhouder machtigen om u te ontzorgen kan ook. De ontzorgende bronhouder moet in BRAVO bekend zijn als bronhouder én dataleverancier. Hiervoor moet de ontzorgende bronhouder een verzoek indienen bij het Kadaster om een dataleverancier-account aan te maken. Vervolgens kunt u dit account machtigen via de Machtigingenmodule.

Hoe u machtigingen opvoert, ziet u in de instructievideo Een machtiging opvoeren op YouTube.

 • Ga naar de pagina Machtigingen
 • Klik op het potlood-icoontje van de machtiging 
 • Zet ‘Ingetrokken’ op ‘Ja’ 
 • Klik op ‘Opslaan’ 

De machtiging is nu ingetrokken. Wilt u deze toch nog kunnen zien? Haal op de pagina Machtigingen het vinkje weg bij ‘Alleen actief’.

 1. Vraag een machtiging aan.
  Dien een verzoek bij het Kadaster in om u te laten opnemen in de lijst met te machtigen dataleveranciers. Het Kadaster loopt vervolgens samen met u een intakeprocedure door en voegt u op basis daarvan aan de lijst toe. 
 2. Vraag de te ontzorgen bronhouder om u te machtigen via de Machtigingenmodule. 
  Via de pagina Machtigingen in BRAVO kunt u zien of dit uitgevoerd is. Daarna kunt u namens de machtigende bronhouder mutatieleveringen doen, zowel handmatig als via automatisch berichtenverkeer. 
 3. Update uw BGT-softwarepakket. 
  Doet u mutatieleveringen via automatisch berichtenverkeer? Uw BGT-softwarepakket moet hiervoor aan bepaalde eisen voldoen. Neem hierover contact op met uw softwareleverancier. 
 4. Maak een berichtenkanaal aan.
  Tot slot maakt u een berichtenkanaal aan om mutatieleveringen te doen en abonnementsberichten te versturen. Koppel de abonnementsberichten vervolgens aan uw abonnement(en). 

Nee, dat kan niet. Per abonnement wordt maar 1 kanaal toegestaan.

Dat ziet u op de pagina Machtigingen in BRAVO. Alle organisaties die u hebt gemachtigd, kunnen namens u muteren. 

Let op: u ziet standaard alleen de actieve machtigingen. Wilt u ook de niet (meer) actieve machtigingen zien? Haal dan op de pagina Machtigingen het vinkje weg bij ‘Alleen actief’.

Dat ziet u op pagina Machtigingen in BRAVO. U kunt muteren namens alle bronhouders van wie u een lopende machtiging hebt. 

Let op: u ziet standaard alleen de actieve machtigingen. Wilt u ook de niet (meer) actieve machtigingen zien? Haal dan op de pagina Machtigingen het vinkje weg bij ‘Alleen actief’.

Ja, dit kan. Als BGT-bronhouder machtigt u de marktpartij via de Machtigingenmodule om namens u als dataleverancier op te treden. De marktpartij kan dan een eigen kanaal definiëren. Via dat kanaal kan de marktpartij mutatieleveringen namens u aanbieden via automatisch berichtenverkeer (ABV). Zelf kunt u via het BRAVO-portaal handmatig mutatieleveringen opvoeren.

U kunt zoveel machtigingen aanmaken als u wilt. Hier is geen limiet voor.

Neem opnieuw contact op met de BGT-bronhouder om de machtiging te verlengen.

Let op! Eventuele abonnementen die u namens de bronhouder hebt afgesloten, kunnen automatisch opgeheven zijn. Bestel in dit geval na de verlenging nieuwe abonnementen.

U moet als dataleverancier het gemeenschappelijke BRAVO-account vervangen. Dat doet u door: 

 1. de Organisatie van de marktpartij door het Kadaster op te laten voeren in BRAVO 
 2. deze Organisatie via de Machtigingenmodule te laten machtigen door de te ontzorgen bronhouder(s). 
  Dit moet de marktpartij zelf in overleg met de betrokken bronhouders regelen. 
 3. door het Kadaster nieuwe accounts te laten aanmaken die medewerker zijn van de Organisatie van de marktpartij.
  Deze accounts ‘erven’ dan de machtigingen die de Organisatie van de bronhouder(s) ontvangen hebt.

Dit alles kan geregeld worden met het BGT Dataleverancier intakeformulier.

Als een ontzorgende marktpartij alleen handmatig werkt, dan is er geen nieuwe software nodig.

Gaat de marktpartij met automatisch berichtenverkeer werken op basis van machtigingen? Dan is er wel nieuwe software nodig. 

Welke software nodig is, moet u afstemmen met de leverancier van de BGT-software.

Nee, een BGT-bronhouder die een andere bronhouder ontzorgt, is binnen de Machtigingenmodule ook een dataleverancier. Een dataleverancier kan dus een marktpartij en een bronhouder zijn. De bronhouder machtigt dus een dataleverancier en dat kan een marktpartij of een ontzorgende andere bronhouder zijn.

In de Machtigingenmodule wordt een samenwerkingsverband beschouwd als een dataleverancier (‘marktpartij’). Het samenwerkingsverband moet dus door het Kadaster allereerst als een niet-bronhouder organisatie worden opgevoerd in BRAVO. Hieraan kunnen dan accounts gekoppeld worden voor de medewerkers van het samenwerkingsverband. 

Bijvoorbeeld:

Een samenwerkingsverband met 1 BGT database heeft een eigen kanaal dat aansluit op die database. Meerdere bronhouders kunnen het samenwerkingsverband dan machtigen om namens hen via het ene kanaal van het samenwerkingsverband aan te leveren aan het Kadaster. Het samenwerkingsverband is voor al deze bronhouders de ‘aanbieder’. De bronhouders kunnen het verloop van deze leveringen zelf ook inzien in BRAVO.

Als het samenwerkingsverband een abonnement wil bestellen dan moet dit namens 1 van deze bronhouders. Dit abonnement moet gekoppeld worden aan het kanaal van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is er in dit geval vrij in om zich door alle of maar door 1 van de te ontzorgen bronhouders te laten machtigen.

Voor de werkzaamheden van het samenwerkingsverband zelf is er maar 1 machtiging van een van de bronhouders nodig. Maar de bronhouders die geen machtiging hebben gegeven kunnen het verloop van de leveringen die het samenwerkingsverband doet niet inzien in BRAVO. Ook kunnen zij het abonnement van het samenwerkingsverband niet zien of gebruiken. Wel kunnen zij eigen abonnementen aanmaken en die eventueel koppelen aan hun eigen kanaal als ze dat hebben.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.