Over Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK)

Tijd en inschrijvingskosten besparen dankzij geautomatiseerd akteproces

Bent u notaris? U bespaart veel tijd en inschrijvingskosten met Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK). Dankzij KIK gaat het akteproces automatisch: vanaf de eerste inzage tot en met de verwerking van de akte bij het Kadaster. Het overtypen van aktes is niet meer nodig. 

Voordelen 

 • U krijgt ondersteuning bij de verschillende stappen in het inschrijvingsproces.
 • U betaalt minder inschrijvingskosten.
 • Het systeem is minder foutgevoelig.
 • De kwaliteit van de akte is hoger.
 • Het hele proces gaat sneller.
 • De geautomatiseerde akten zijn gebaseerd op (deels) gestandaardiseerde teksten.

Ervaar de voordelen van KIK en meld u aan.

Aanmelden KIK

 • kosten besparen in akteproces
 • sneller en efficiënter
 • verhoog kwaliteit van akten
Naar Aanmelden KIK

Meer over KIK

Infographic met cijfers KIK van juli 2022 t/m december 2022: € 80,2% van het notariaat in Nederland KIK’t, 36.839 inschrijvingen per maand. € 62,5% aan hypotheekakten, € 37,49% aan leveringsakten.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we als u start uitgebreide ondersteuning in de vorm van KIK Support. U leest hier meer over op de pagina KIK Support.

Als u een akte bij het Kadaster wilt inschrijven, vraagt u meestal gegevens op via BRK Inzage. Door KIK worden die gegevens geautomatiseerd opgenomen in het dossier. Vervolgens kunt u deze gegevens gebruiken om een akte op te stellen. De akte kunt u dan digitaal versturen naar het Kadaster. Als de akte voldoet aan de gestelde eisen, verwerkt het Kadaster deze informatie automatisch en schrijven we de akte in. 

Zodra u zich heeft aangemeld voor KIK, ontvangt u de gebruikersovereenkomsten. Nadat u deze ondertekend naar het Kadaster hebt gestuurd, ontvangt u per post een gebruikersovereenkomst retour. Deze is ondertekend door de bewaarder. Na verwerking kunt u KIK-akten aanbieden. Een KIK-akte bestaat uit een Kadasterdeel en een niet-Kadasterdeel.

Kadasterdeel

In het Kadasterdeel staan gegevens die van belang zijn voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster. Deze gegevens levert u in een apart XML-bestand aan. Het XML-bestand wordt automatisch via de software van uw softwareleverancier gegenereerd. Dit XML-bestand gebruiken wij om de Basisregistratie Kadaster bij te werken. 

Niet-Kadasterdeel

In het niet-Kadasterdeel staan gegevens die voor de registratie van het Kadaster niet van belang zijn. U bent volledig vrij om te bepalen wat de inhoud is. 

In het proces van een KIK-akte onderscheiden we 3 fasen:

Aanbieden van de KIK-akte

U biedt de KIK-akte digitaal aan bij het Kadaster. Dit gebeurt meestal via SYVAS.

Beoordelen op inschrijvingsvereisten

Het Kadaster verifieert of het ter inschrijving aangeboden stuk:

 • dezelfde informatie bevat als het aangeleverde XML-bestand
 • aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet
 • aan de juridische inschrijvingsvereisten voldoet

Toepassen in de Basisregistratie Kadaster

Als een aangeboden stuk voldoet aan de inschrijvingsvereisten, wordt het stuk geautomatiseerd ingeschreven in de openbare registers en opgenomen in de Basisregistratie Kadaster.

Vraag en antwoord

Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, staan in een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart XML-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.

Het gebruik van KIK is kosteloos, u betaalt per akte die u via KIK inschrijft. Voor een akte van een onroerende zaak betaalt u een ander bedrag dan voor een akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte stuk. Wat de tarieven voor het inschrijven van KIK-akten zijn, kunt u bekijken in de tabel op de pagina: Tarieven Kadaster 2023.

KIK-akten worden geautomatiseerd ingeschreven en verwerkt. Als er een KIK-akte uitvalt – bijvoorbeeld door een fout in de akte – brengen wij het reguliere tarief in rekening voor deze KIK-akte. U ontvangt als aanbieder wekelijks een overzicht van uitgevallen KIK-akten.  

Als u een akte bij het Kadaster wilt inschrijven, vraagt u meestal gegevens op via BRK Inzage. Door KIK worden die gegevens geautomatiseerd opgenomen in het dossier. Omdat dit automatisch gaat, is de kans op fouten kleiner. Dat maakt de kans dat een akte Verzoeken tot Verbetering (VTV's) en Attenderingen op Niet Inschrijving (ANI’s) fouten bevatten ook kleiner. 

Om het gebruik van KIK te faciliteren, biedt het Kadaster een coulanceperiode en de KIK-uitvalrapportages. Meer informatie over deze ondersteuning staat op de pagina KIK support

Antwoorden op deze vragen plus andere informatie en tips vindt u op de pagina KIK-mogelijkheden.

Bij het samenstellen van de akte wordt een XML-bestand aangemaakt dat alle informatie bevat die relevant is voor het Kadaster. Dit XML-bestand gebruiken wij voor het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. De integrale tekst van de akte wordt in het openbaar register opgenomen. Voorbeelden van KIK-akten en tekstfragmenten uit KIK-akten vindt u op de pagina KIK-voorbeeldakten.