Terug naar vorige pagina

Rijksdriehoeksstelsel

Het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) is het nationale coördinatensysteem. Het stelsel bestaat uit een netwerk van ongeveer 5.600 RD-punten verspreid over Nederland. Het Rijksdriehoeksstelsel is onderdeel van de Nederlandse geodetische infrastructuur.

RD-punten

De locatie van een RD-punt wordt aangegeven met bijvoorbeeld een kerktoren, steen of grondanker. Ook zijn er 'actieve' RD-punten die satellietsignalen ontvangen en doorzenden. Dit zijn GNSS-referentiestations.

X- en y-coördinaten

Van elk RD-punt is de x- en de y-coördinaat bekend. De x en y geven de afstand aan tot 2 loodrecht op elkaar staande assen. De ene loopt van west naar oost (de x-as), de ander van zuid naar noord (de y-as). Vroeger sneden de assen elkaar in Amersfoort. Om praktische redenen zijn de assen zo verschoven dat in Nederland (op land) alle coördinaten altijd positief zijn en de x altijd kleiner is dan de y. 

Afbeelding van een X- en Y-coördinaat. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Onze Lieve Vrouwentoren Amersfoort: centraal punt

De Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort staat letterlijk centraal in de wereld van de Rijksdriehoeksmeting. In de volgende video (2:38 min.) kunt u zien waarom. 

Vraag en antwoord

Het Kadaster controleert en onderhoudt punten uit het Rijksdriehoeksstelsel (RD-punten) en stelt de gegevens beschikbaar. Op verzoek of bij het wegvallen van een grote hoeveelheid punten maakt het Kadaster soms nieuwe RD-punten aan. Ook zorgt het ervoor dat Nederlandse landmeters kunnen werken met het RD-coördinatenstelsel en het Europese coördinatenstelsel ETRS89.

In het Catharina Amaliapark in Apeldoorn kunt u 4 oude RD-stenen bezichtigen. Bekijk meer informatie hierover op de pagina RD-stenen in het Catharina Amaliapark

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Rijksdriehoeksmeting. Gebruik hiervoor ons contactformulier