Rijksdriehoeksstelsel

Geografische data eenduidig vastgelegd

Het Rijksdriehoeksstelsel is het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD). Dit is 1 van de elementen van de geodetische infrastructuur. Het stelsel is een netwerk van ongeveer 5.600 RD-punten verspreid over Nederland. Het Rijksdriehoeksstelsel is onderdeel van de Nederlandse geodetische infrastructuur.

RD-punten

De locatie van een RD-punt wordt aangegeven met bijvoorbeeld een kerktoren of grondanker. Ook zijn er 'actieve' RD-punten die satellietsignalen ontvangen en doorzenden. Dit zijn GNSS-referentiestations.

X- en y-coördinaten

Van elk RD-punt is de x- en de y-coördinaat bekend. De x en y geven de afstand aan tot 2 loodrecht op elkaar staande assen. Eén loopt van zuid naar noord (de y-as), de ander van west naar oost (de x-as). Vroeger sneden de assen elkaar in Amersfoort. Om praktische redenen zijn de assen zo verschoven dat in Nederland (op land) alle coördinaten altijd positief zijn en de x altijd kleiner is dan de y. 

Afbeelding van een X- en Y-coördinaat. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Onze Lieve Vrouwentoren Amersfoort: centraal punt

De Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort staat letterlijk centraal in de wereld van de Rijksdriehoeksmeting. In de volgende video (2:38 min.) kunt u zien waarom. 

Vraag en antwoord