Terug naar vorige pagina

Vastgoedinformatie

Het Kadaster registreert gegevens over vastgoed in Nederland. Hierdoor beschikken we over veel informatie over gebouwen.  

Vastgoedcijfers

Actuele cijfers over woningverkoop, hypotheken, prijzen, agrarische grond en schepen vindt u in onze vastgoedcijfers.

Kwartaalberichten

Ieder kwartaal publiceren we een Kwartaalbericht agrarische grondmarkt en een Kwartaalbericht woningmarkt.
 

WOZ-detailgegevens

Het Kadaster neemt de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Wat betekent dit voor u?