Terug naar vorige pagina

Verklaring van erfrecht inschrijven

Door inschrijving van de verklaring van erfrecht worden rechtmatige erfgenamen vastgelegd als eigenaren van bij het Kadaster geregistreerd registergoed. Zonder inschrijving blijft de overledene namelijk als eigenaar van een registergoed vermeld in de BRK (Basisregistratie Kadaster).

Belang van actuele informatie registergoed

We willen graag dat de BRK de werkelijke situatie weergeeft. Dat vergroot namelijk de rechtszekerheid. Op dit moment staan ongeveer 260.000 overleden personen geregistreerd als actueel rechthebbende. Met ongeveer 340.000 objecten op hun naam. Samen met notarissen willen we dat verminderen. Daarom is het inschrijven van een verklaring van erfrecht gratis.

Inschrijvingsvereisten verklaring van erfrecht

In artikel 27 van de Kadasterwet staan de inschrijvingsvereisten voor een verklaring van erfrecht. Dit artikel verwijst naar artikel 4:188 BW (Burgerlijk Wetboek).

Waaruit bestaat de verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht zijn opgenomen:

 1. een notariële akte waarin de notaris verklaart
 2. wie is overleden
 3. wie de erfgenamen zijn
 4. in welke verhouding (aandelen) de erfgenamen erven
 5. of de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard

Is de nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke verdeling (artikel 4:13 BW) of gaat het om een ouderlijke boedelverdeling (artikel 4:1167 oud BW)? Dan hoeft in de verklaring niets te staan over de aandelen en aanvaarding.

Aandachtspunt bij inschrijving verklaring van erfrecht

Soms wordt na het overlijden van een partner/echtgenoot geen verklaring van erfrecht ingeschreven. Maar na het overlijden van de langstlevende partner/echtgenoot wel. Dan verwerkt het Kadaster de aangeboden verklaring van erfrecht alleen voor het registergoed op naam van de langstlevende partner/echtgenoot.

Staat de eerst overleden partner/echtgenoot wel als rechthebbende geregistreerd? Dan informeert het Kadaster de notaris over het ontbreken van een ingeschreven verklaring van erfrecht van de eerst overleden partner/echtgenoot.

Alsnog aanbieden van verklaring van erfrecht eerst overleden partner/echtgenoot

De notaris kan de verklaring van erfrecht van de eerst overleden partner alsnog aanbieden met een voetverklaring. U vindt een modeltekst onder ‘Overige modellen’ op de pagina Modellen notariaat.

Of eerder ingeschreven verklaring waardeloos verklaren en dubbele verklaring inschrijven

De notaris kan ook de al ingeschreven verklaring van erfrecht waardeloos verklaren. En daarna een ‘dubbele’ verklaring van erfrecht inschrijven. Het inschrijven van een verklaring van waardeloosheid of een verbetering op een al ingeschreven verklaring van erfrecht is niet gratis. Kijk voor de kosten op de pagina Tarieven Kadaster 2024.

Wanneer krijgt u een Verzoek tot Verbetering (VTV) voor een verklaring van erfrecht?

In de verklaring moet in ieder geval van de erfgenamen staan:

 1. de voornamen
 2. de achternaam
 3. de geboortedatum

Staan deze niet in de verklaring van erfrecht? Dan kunnen wij niet met voldoende zekerheid zeggen wie de erfgenaam is. En welke naam wij dus het registergoed moeten registreren.

Het Kadaster heeft het adres nodig. De erfgenamen die het registergoed op naam krijgen, moet het Kadaster een kennisgeving sturen. Daarin staat dat het registergoed op naam van deze erfgenamen staat. Het adres doorgeven kan op 4 manieren:

 1. in de verklaring van erfrecht
 2. in een voetverklaring onder de verklaring van erfrecht
 3. in een afzonderlijk document. De notaris kan dit document als bewijsstuk aanbieden. De adresgegevens worden dan niet gepubliceerd in de openbare registers. Voor het bewijsstuk kan de notaris de volgende tekst gebruiken:

  ADRESGEGEVENS VAN DE RECHTHEBBENDE(N) IN DE NALATENSCHAP VAN: [Naam overledene]
  RECHTHEBBENDE 1:
  [Naam rechthebbende], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], woonachtig te: [adresgegevens]
  RECHTHEBBENDE 2:
  [Naam rechthebbende], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], woonachtig te: [adresgegevens] ET CETERA … 
   
 4. De erfgenamen kunnen woonplaats kiezen. Bijvoorbeeld op het kantoor van de notaris.

Let op: gaat het om een wettelijke verdeling? Dan moeten alleen de adresgegevens van de langstlevende echtgenoot worden vermeld. De adresgegevens van de overledene op het moment van zijn of haar overlijden zijn niet automatisch dezelfde als de adresgegevens van de langstlevende partner. Alleen de langstlevende krijgt een kennisgeving, omdat die het registergoed op naam krijgt. Het Kadaster heeft dan dus geen adressen van de erfgenamen nodig.

Als u een verklaring van erfrecht inschrijft controleren wij of de erflater, diens partner, of diens eerder overleden partner rechthebbende is van een registergoed. Is dit niet het geval? Dan is dit reden voor een VTV, omdat de verklaring van erfrecht niet verwerkt kan worden in onze registratie.

De notaris kan in zo’n geval de verklaring van erfrecht waardeloos verklaren.

Wanneer krijgt u een Attendering niet-Inschrijving (ANI) voor een verklaring van erfrecht?

Het is niet mogelijk om een uittreksel van een verklaring van erfrecht in te schrijven. Dat mag niet volgens artikel 27 uit de Kadasterwet.

Boven deze stukken staat vaak ‘Vaststelling erfdelen’ of ‘Boedelbeschrijving’. Deze stukken zijn niet inschrijfbaar.

De notaris kan ervoor zorgen dat het stuk wel inschrijfbaar wordt door onderaan het stuk een voetverklaring te plaatsen. Hierin verklaart hij dat de verklaringen van de partijen ook gelden als verklaringen van de notaris.

Bijvoorbeeld: “Ondergetekende …., notaris te …., verklaart dat de verklaringen in deze akte (tevens) dienen te worden beschouwd als zijn/haar verklaringen en dat deze akte dient te worden beschouwd als zijnde een verklaring van erfrecht als bedoeld in artikel 4:188 BW. “

Bijvoorbeeld: moeder overlijdt en haar 3 kinderen erven. Maar er staat niet dat de kinderen ieder een 3e deel erven.

De aanvaarding moet altijd in akte staan. Behalve bij een wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling.

De erflater is bijvoorbeeld geregistreerd als hypotheekverstrekker. De verklaring is dan bestemd voor het register hypotheken 3 Onroerende Zaken.

Een onderhandse verklaring van erfrecht is niet inschrijfbaar. Er moet sprake zijn van een notariële akte.

Vraag en antwoord

Meer informatie over het inschrijven van een stuk met een buitenlands element vindt u op de pagina Europese verklaring van erfrecht inschrijven.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de bewaarderstelefoon op telefoonnummer 088 - 183 22 42. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.