Terug naar vorige pagina

Initiatieven duurzaamheid

Hebt u als grondeigenaar ondersteuning nodig bij de verduurzaming van uw bedrijfsvoering? Denk aan het vrijspelen of anders inrichten van grond om klimaatdoelstellingen te realiseren. En dat al dan niet in combinatie met initiatieven voor natuurinclusieve landbouw, waterberging, opwekken van duurzame energie, de extensivering van grondgebruik en verduurzaming van gebieden met grondwaterbescherming.

Onafhankelijke ondersteuning

Het Kadaster heeft geen belangen in het gebied en kan daardoor op veel manieren iets betekenen in het van de grond krijgen van duurzame initiatieven. Wij kunnen initiatiefnemers en partners motiveren en aan elkaar koppelen. Ook kunnen we kennis met u delen en u ontzorgen. Dat laatste doen we bijvoorbeeld door aanvragen voor te bereiden.

Duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer

Waterkwaliteit die achteruit gaat, een dalend grondwaterpeil of juist wateroverlast. Boeren, waterschappen en overheden zorgen samen voor meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in Nederland. Lees hier meer over op de pagina Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Regionale Energiestrategie

Bij de ruimtelijke opgave vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) komt veel kijken. Wij ondersteunen bij het vinden van ruimte die nodig is voor het realiseren van duurzaamheidsopgaven en energietransitie. Meer informatie vindt u op de pagina Regionale Energiestrategie.

Interessant voor u?