Initiatieven duurzaamheid

Advies, bemiddeling, kennisdeling en ontzorgen

Hebt u als grondeigenaar ondersteuning nodig bij de verduurzaming van uw bedrijfsvoering? Denk aan het vrijspelen of anders inrichten van grond om klimaatdoelstellingen te realiseren. En dat al dan niet in combinatie met initiatieven voor natuurinclusieve landbouw, waterberging, opwekken van duurzame energie, de extensivering van grondgebruik en verduurzaming van gebieden met grondwaterbescherming.

Onafhankelijke ondersteuning

Het Kadaster heeft geen belangen in het gebied en kan daardoor op veel manieren iets betekenen in het van de grond krijgen van duurzame initiatieven. Wij kunnen initiatiefnemers en partners motiveren en aan elkaar koppelen. Ook kunnen we kennis met u delen en u ontzorgen. Dat laatste doen we bijvoorbeeld door aanvragen voor te bereiden.

Duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer

Waterkwaliteit die achteruit gaat, een dalend grondwaterpeil of juist wateroverlast. Boeren, waterschappen en overheden zorgen samen voor meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in Nederland. Lees hier meer over op de pagina Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Interessant voor u?

Advies op maat op aanvraag

  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Onderzoek in opdracht op aanvraag

  • situatie en ontwikkelingen in gebied
  • analyse van impact die keuzes hebben
  • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht