Terug naar vorige pagina

Officiële versies IMKL en BMKL

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (RIBON) van kracht.

Bekijk de publicatie van de RIBON in de Staatscourant.

In de RIBON is aangegeven waar de officiële versies van het IMKL en BMKL kunnen worden geraadpleegd: ‘De versies van het IMKL en BMKL waarvan op de website van de dienst is vermeld dat die geldig zijn met ingang van 1 januari 2022’ (bron: RIBON artikel 8, lid 3).

IMKL en BMKL geldig vanaf 1 januari 2022