Officiële versies IMKL en BMKL

Op 1 januari 2019 is de nieuwe Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (RIBON) van kracht.

Bekijk de publicatie van de RIBON in de Staatscourant.

In de RIBON is aangegeven waar de officiële versies van het IMKL en BMKL kunnen worden geraadpleegd: ‘De versies van het IMKL en BMKL waarvan op de website van de dienst is vermeld dat die geldig zijn met ingang van 1 januari 2019’ (bron: RIBON artikel 8, lid 3).

IMKL en BMKL geldig vanaf 1 januari 2019

De RIBON bevat een voorziening om tot 1 juli 2019 nog via de tot 1 januari 2019 geldende regels netinformatie te verstrekken (de wettelijke overgangsperiode).

IMKL en BMKL geldig tot 1 januari 2019

Bekijk de BMKL- en IMKL-standaarden (te gebruiken tot 1 juli 2019) op de website Overheid.nl.