Voor sommige gegevens worden waardelijsten gehanteerd. Deze bevatten een uitputtende opsomming van de mogelijke waarden voor dat gegeven.

Bekijk de actuele release

U vindt de actuele release op developer.kadaster.nl.

Download actuele of eerdere IMKAD, IMAST en BRK Notificaties releases

Vanaf April 2023 bevat de IMKAD release ook de waardelijsten voor IMAST zoals gebruikt bij het systeem SYVAS. Ook zijn de waardelijsten voor BRK-Notificaties toegevoegd.

Informatie over de waardelijsten

In IMKAD worden voor een aantal gegevens classificaties gebruikt. Deze worden beheerd als lijsten met toegestane waarden (waardelijsten). Een voorbeeld is een lijst met gemeentecodes met bijbehorende gemeentenamen.

Waardelijsten gaan over inhoud, een informatiemodel vooral over structuur. Waardelijsten hebben ook een andere dynamiek dan het informatiemodel. Zo leidt bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling tot een aanpassing van de waardelijst ‘Nederlandse gemeenten’ zonder dat dit gevolgen heeft voor het informatiemodel. Lijsten die aan verandering onderhevig zijn, worden ook vaak referentietabellen genoemd.

Validatie

De structuur van berichten kan worden gecontroleerd via de XSD. De controle van de inhoud moet in een aparte stap worden uitgevoerd. U kiest zelf welke implementatie u daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld schematron of een andere techniek.
De waardelijsten in de zipfile zijn opgenomen als bestanden met:

  • .gc extensie; xml volgens OASIS Genericode standaard
  • .csv extensie; comma-separated value.

Opbouw van de waardelijsten

Een waardelijst heeft standaard de volgende kolommen 'Code', 'Waarde', 'DatumVanaf', ‘DatumTot’ en ‘Toelichting'. Waar van toepassing zijn aanvullende kolommen opgenomen. De codes zijn uniek. De waarde die bij een code hoort kan wijzigen tussen twee versies, zolang het de betekenis niet verandert. Wanneer de betekenis verandert ontstaat een nieuwe 'Code+Waarde combinatie'.

In principe kunnen alle 'Code+Waarde combinaties' uit een waardelijst in onze producten voorkomen. Wanneer er een ‘DatumTot’ is opgegeven dan mag die code niet meer nieuw ontstaan in onze registratie, hij kan nog wel voorkomen in onze informatieproducten. 
Wanneer een 'Code+Waarde combinatie’ niet meer in onze registratie voorkomt en dus ook niet meer kan worden geleverd, kan deze uit de waardelijst worden verwijderd.
Wanneer de ‘DatumVanaf’ ontbreekt is onbekend vanaf wanneer deze 'Code+Waarde combinatie' precies voorkomt in onze registratie en dus voorkomt in onze informatieproducten. Vaak hebben we hier echter ook een default waarde voor gekozen.

Versies

De waardelijsten bevatten altijd de op dit moment geldige waarden. Daarnaast kunnen ook wijzigingen worden opgenomen die nog geldig moeten worden. Een waarde heeft dan een ingangsdatum die in de toekomst ligt.

Wijzigingen worden over het algemeen 6 weken van te voren aangekondigd via een mailing naar de afnemers van onze producten. Tegelijkertijd wordt de nieuwe set waardelijsten op deze pagina ter beschikking gesteld. Dit geeft u de tijd om uw applicatie voor te bereiden op de komende aanpassing.