Terug naar vorige pagina

Energiebesparing en verduurzaming vastgoed

Inzicht in eigendom, de huidige energieprestatie en de verduurzamingsopgave

Hoe informeer je als gemeente de verschillende doelgroepen binnen je gemeente? Bij welke eigenaren ligt de opgave om de bestaande vastgoedvoorraad te verduurzamen? En om welke woningen en andere gebouwen gaat het? Met antwoorden op dit soort vragen krijgt u de energieprestaties van het vastgoed in uw provincie, regio of gemeente in beeld. Daarmee kunt u niet alleen de stand van zaken, maar ook de voortgang van de verduurzaming monitoren.    

We geven inzicht in:

  • de hele woningvoorraad, uitgesplitst naar type eigenaren en energieprestatie
  • de huidige energieprestaties van de kantorenvoorraad en maatschappelijk vastgoed
  • het effect van een sprong in energielabel op de waarde van het vastgoed 
  • de kenmerken van de vastgoed- of woningvoorraad in relatie tot het verbruik

Ga in gesprek met onze expert

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert energietransitie Martin Tillema vertelt u graag meer.

Vraag en antwoord

Wij gebruiken hiervoor verschillende bronnen zoals de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistratie Adressen en gebouwen en data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hieruit halen we onder andere type eigenaar, bouwperiode, oppervlakte, woningtype, energielabel en verbruikskenmerken. Met deze informatie brengen we de energieprestatie van woningen, maar ook van andere typen vastgoed in beeld.

  • Woningcorporaties zijn labelplichtig en van hun huurwoningen is de energielabelverdeling eenvoudig in beeld te brengen. 
  • Voor particuliere woningen werkt dit anders. Daar moet bij verkoop van de woning een geregistreerd label bekend zijn. Wij berekenen op basis van het deel van de particuliere woningvoorraad dat al een geregistreerd label heeft, wat de labelverdeling van het deel van de voorraad zonder energielabel is.

We onderzoeken hoeveel een beter energielabel bijdraagt aan de waarde van de woning of vastgoedobject. Is een woning met een energielabel A bijvoorbeeld meer waard dan eenzelfde woning met label B of C? Met transactiegegevens van het Kadaster in combinatie met informatie over de geregistreerde energielabels maken we het waarde-effect inzichtelijk.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.