Terug naar vorige pagina

BRT kwaliteitsdashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de actualiteit en de kwaliteit van de Basisregistratie Topografie. De cijfers gaan over TOP10NL, het basisbestand van de BRT, de overige kaartschalen worden van deze data afgeleid.