Terug naar vorige pagina

BAG kwaliteitsbeleid

Help mee de BAG zo actueel, volledig en juist mogelijk te houden

Hoe werkt kwaliteitsbeleid?

Het kwaliteitsbeleid van de verschillende geo-basisregistraties zoals de BAG bestaat uit 3 onderdelen:

 • kwaliteitszorg
 • toezicht 
 • handhaving

Het doel van het kwaliteitsbeleid is de knelpunten in de gerealiseerde gegevenskwaliteit zo vroeg mogelijk te herkennen en op te lossen. Meer informatie over kwaliteit, toezicht en handhaving vindt u op ZichtopNL.nl

Kwaliteitsborging BAG

Het systeem van kwaliteitsborging van de BAG bestaat uit 4 stappen:

 1. interne kwaliteitszorg door de bronhouder
 2. informatievergaring door bronhouders, afnemers, het ministerie van BZK en Kadaster
 3. kwaliteitsmanagement door het Kadaster
 4. toezicht (en handhaving) door de toezichthouder ministerie van BZK

De stappen van kwaliteitsborging zijn opgenomen in het Kwaliteitskader BAG. Deze vindt u op ZichtopNL.nl.

Jaarplan kwaliteit

Het ministerie van BZK stelt jaarlijks de kwaliteitskaders in een jaarplan. Van bronhouders wordt verwacht dat zij met voorrang werken aan de onderwerpen uit dit jaarplan. Meer informatie leest u op de pagina Jaarplan kwaliteit BAG en kwaliteitsprioriteiten.

Kwaliteitszorg door bronhouder

Bronhouders zijn zelf verantwoordelijk het opnemen van de gegevens in de LV BAG en voor de kwaliteit van data in de BAG-registratie. Dit alles volgens de eisen in wet- en regelgeving. Om bronhouders hierbij te helpen, stelt het Kadaster kwaliteitsdashboards ter beschikking. Lees hier meer over op de pagina BAG kwaliteitsdashboards.

Kwaliteitsmanagement door Kadaster

Het Kadaster is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement van de BAG. Dit management kijkt mee met de bronhouders en ondersteunt en adviseert hen waar nodig. Ook kan kwaliteitsmanagement BAG in actie komen als de datakwaliteit van de BAG structureel niet aan de norm voldoet.

Communicatie via Kwaliteitsmanagement BAG

Naast ad hoc contact gebruikt Kwaliteitsmanagement BAG 2 middelen om te communiceren met bronhouders over kwaliteit:

 1. Servicebericht BAG: een maandelijks nieuwsbericht voor alle BAG bronhouders. Hierin staat belangrijke informatie over de kwaliteit van de BAG en de Landelijke Voorziening BAG. 
 2. Intervisiebijeenkomsten BAG: halfjaarlijkse bijeenkomsten met BAG beheerders verdeeld over 20 regionale groepen waarin praktische zaken worden behandeld.

Vraag en antwoord

 • De kwaliteit moet gewaarborgd worden binnen de organisatie van de bronhouder.
 • Het Kadaster monitort de kwaliteit op basis van de data in de LV BAG en toont de resultaten in het Kwaliteitsdashboard voor bronhouders en afnemers.
 • Het Kadaster heeft kwaliteitsmanagers die op basis van gegevens van de LV BAG, het kwaliteitsdashboard en signalen van afnemers de bronhouders helpen bij het hoog houden van de kwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van intervisiebijeenkomsten of individuele bezoeken. De kwaliteitsmanagers hebben de mogelijkheid om te rapporteren aan het BAG BAO, VNG of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als zij dit nodig vinden. 
 • Landelijk toezicht. Op basis van stap 2 en 3 en de zelf-evaluatie kan risicogericht toezicht plaatsvinden door het ministerie van BZK. Meer informatie over ENSIA-zelfevaluatie vindt u op Zichtopnl.nl  de pagina ENSIA-zelfevaluatie op Geobasisregistraties.nl.

Als bronhouder, private organisatie en particulier kunt u fouten in de registratie doorgeven als een terugmelding. Een bronhouder als bestuursorgaan is daartoe zelfs verplicht. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Fout in BAG melden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.