Rijksdriehoeksmeting (RD)

De ligging van objecten in het landschap in kaart gebracht

Voor plaatsbepaling en landmeetkundige werkzaamheden, maken landmeters en cartografen gebruik van coördinaten. Het Kadaster beheert de registratie van dit nationale netwerk van coördinaatpunten. De Rijksdriehoeksmeting zorgt ook voor het omrekenen van coördinaten van het ene coördinatensysteem naar het andere (coördinatentransformatie).

Beheer en onderhoud AGRS en NETPOS

Het Kadaster beheert en onderhoudt het Actief GNSS Referentie Systeem (AGRS) en het GNSS-referentienetwerk: Netherlands Positioning Service (NETPOS). GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. Verder is het Kadaster verantwoordelijk voor het bijhouden van de rijksgrens. 

Relatieve plaatsbepaling gecertificeerd

Als beheerder van een GNSS-referentiestation kunt u uw station laten certificeren voor relatieve plaatsbepaling binnen de geodetische infrastructuur van Nederland.

Geografische data eenduidig vastgelegd

Het Rijksdriehoeksstelsel is het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Naar pagina Rijksdriehoeksstelsel

Vraag en antwoord

Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine werken samen in de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI). Wij zorgen voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.  Meer informatie hierover vindt u op de website van de NSGI.

Coördinatentransformatie is het omrekenen van coördinaten van het ene coördinatensysteem naar het andere. RDNAPTRANS™ is de officiële, nauwkeurige transformatie tussen RDNAP en ETRS89. U kunt er meer over lezen op de pagina Transformatie van coördinaten op NSGI.nl.

Behalve RD-coördinaten worden in Nederland ook andere (internationale) coördinatensystemen gebruikt, zoals ITRS, ETRS89 en WGS84. Uitgebreide informatie hierover vindt u in onderstaand document. Voor het transformeren tussen RD-coördinaten en ETRS89-coördinaten kunt u gebruik maken van RDNAPTRANS. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Transformatie van coördinaten op NSGI.nl.

Voor het zelf omrekenen tussen RD-coördinaten met NAP-hoogte en ETRS89-coordinaten, kunt u gebruikmaken van ieder softwarepakket dat het handelsmerk RDNAPTRANS™ vermeldt, zoals PCTrans. U kunt het gratis computerprogramma PCTrans op de website van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie downloaden.

Veel computerprogramma's berekenen de transformatie niet precies, maar gebruiken een benadering. Om makkelijk te controleren of software goed transformeert, kunt u gebruikmaken van de dataset voor zelfvalidatie.
U leest meer over validatie van uw transformatie u op de website van het samenwerkingsverband NSGI.

Softwareontwikkelaars en andere belangstellenden kunnen de parameters en formules van RDNAPTRANS™ vrij gebruiken.
U leest meer over RDNAPTRANS™ op de website van het samenwerkingsverband NSGI.

Het Actief GNSS Referentie Systeem (AGRS) is de schakel tussen het Rijksdriehoeksstelsel, het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en internationale coördinatensystemen. Het Kadaster en Rijkswaterstaat beheren AGRS. Meer informatie kunt u vinden op de pagina AGRS op NSGI.nl.

De Netherlands Positioning Service (NETPOS) is het GNSS-referentienetwerk van het Kadaster en Rijkswaterstaat. NETPOS is een verdichting van het AGRS. U kunt meer informatie hierover vinden op de pagina NETPOS op NSGI.nl.

U kunt de coördinaten van RD-punten kosteloos inzien op de pagina RDinfo op NSGI.nl.

De geodetische infrastructuur van Nederland vormt de basis voor alle landmeetkundige werkzaamheden binnen Nederland. Het Kadaster is verantwoordelijk voor de RD-punten. Rijkswaterstaat zorgt voor de hoogtes van de NAP-peilmerken.

Informatie over RD-punten in RD- en ETRS89-coördinaten kunt u inzien via de pagina RDinfo op NSGI.nl.

Informatie over het NAP en de NAP-hoogtes vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Rijksdriehoeksmeting. Gebruik hiervoor ons contactformulier

Handige link

Geo-informatie in kaart

Informatie rond de geodetische infrastructuur vindt u op de website van de NSGI.