Akten zijn stukken die moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dat kan voor een deel automatisch. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. 

Elektronisch aanleveren

Notarissen, advocaten, deurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via SYVAS.

SYVAS

SYVAS staat voor: systeem voor het aanbieden van stukken. Hiermee levert u kosteloos en eenvoudig stukken bij ons aan.

Over KIK

KIK is het geautomatiseerde akteproces van de 1e inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte.

Depotservice

U kunt bijlagen (zoals tekeningen of andere bewijsstukken) vooraf in depot geven bij het Kadaster via onze depotservice. 

Stukken op papier aanbieden

Stukken die betrekking hebben op registergoederen kunt u ook op papier aanleveren. Bekijk meer informatie over hoe u dat precies doet.

Onderbewindstelling

Bij een (recht) op een registergoed is inschrijving verplicht. Hoe schrijft u als professioneel bewindvoerder een onderbewindstelling in?

Infopagina's notariaat

Hier vindt u onder meer veelgestelde vragen, modellen, meer over VTV's en de status van verwerkte stukken.

Verklaring van erfrecht

Leg de rechtmatige erfgenamen van een registergoed vast en help zo onze registratie actueel te houden.

Europese verklaring van erfrecht

De autoriteit van afgifte of de aanvrager kan de Europese verklaring van erfrecht ter inschrijving aanbieden.