Akten zijn stukken die moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dat kan voor een deel automatisch. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. 

Elektronisch aanleveren

Notarissen, advocaten, deurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via SYVAS.

SYVAS vervangt Web-ELAN

SYVAS staat voor: systeem voor het aanbieden van stukken. Dit nieuwe systeem vervangt in de loop van 2021 Web-ELAN. 

Over KIK

KIK is het geautomatiseerde akteproces van de 1e inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte.

Depotservice

U kunt bijlagen (zoals tekeningen of andere bewijsstukken) vooraf in depot geven bij het Kadaster via onze depotservice. 

Stukken op papier aanbieden

Stukken die betrekking hebben op registergoederen kunt u ook op papier aanleveren. Bekijk meer informatie over hoe u dat precies doet.

Onderbewindstelling

Bij een (recht) op een registergoed is inschrijving verplicht. Hoe schrijft u als professioneel bewindvoerder een onderbewindstelling in?

Verklaring van erfrecht

De autoriteit van afgifte of de aanvrager kan de Europese verklaring van erfrecht ter inschrijving aanbieden.

Infopagina's notariaat

Hier vindt u onder meer veelgestelde vragen, modellen, meer over VTV's en de status van verwerkte stukken.