Akten zijn stukken die moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dat kan voor een deel automatisch. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. 

Elektronisch aanleveren

Notarissen, advocaten, deurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via Web-ELAN.

SYVAS vervangt Web-ELAN

SYVAS staat voor: systeem voor het aanbieden van stukken. Dit nieuwe systeem vervangt in de loop van 2021 Web-ELAN. 

Over KIK

Dit is het geautomatiseerde akteproces van de 1e inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte.

Infopagina's notariaat

Hier vindt u onder meer veelgestelde vragen, modellen, meer over VTV's en de status van verwerkte stukken.