BAG 2.0 Extract

Gebruik gegevens uit de LV BAG voor het verrijken van uw eigen database

Kopie van de LV BAG

Wilt u gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) gebruiken in uw eigen database? Het BAG 2.0 Extract is een kopie van de gegevens uit de LV BAG van een gemeente of van heel Nederland. Deze gegevens worden als XML-bestanden aan u geleverd.

  • ​​​Het BAG 1.0 Extract wordt per oktober 2021 niet meer geleverd. Tot en met april 2021 is de geleverde data actueel en juist. Hierna vinden er geen controles op de data meer plaats. U leest hier meer over op de pagina BAG 2.0 producten.
  • Het BAG 2.0 Extract is nu nog kosteloos. Zodra u een BAG 2.0 Extract kunt bestellen via Mijn Kadaster, brengen we hier kosten voor in rekening. Deze kosten zullen vergelijkbaar zijn met de kosten van het huidige BAG (1.0) Extract.

BAG 2.0 Extract via externe server (tijdelijk)

U ontvangt het volgende:

  • een verzameling XML-bestanden
  • actueel te houden door dagelijks of maandelijks mutaties te verwerken
  • data van Nederland of per gemeente

Downloaden

Medio 2021 komt gefaseerd de bestelmogelijkheid voor BAG 2.0 Extract binnen Mijn Kadaster beschikbaar. Al te bestellen zijn: Eenmalige BAG 2.0 extracten op levenscyclus voor heel Nederland en met een gemeentecollectie. De volgende mogelijkheden zullen uiteindelijk te bestellen zijn:

U ontvangt maandelijks een volledig BAG Extract van heel Nederland of van een gemeente op levenscyclus.

Levertermijn Nederland

Startdatum aanmaken bestand: 8e van de maand
Levering na besteldatum: 1 tot maximaal 5 werkdagen

Levertermijn gemeente

Startdatum aanmaken bestand: 15e van de maand
Levering na startdatum: 1 tot maximaal 10 werkdagen

Tarieven

Voor een abonnement op een volledig BAG Extract betaalt u maandelijks 120,-. Daarnaast betaalt u 180,- voor de 1e levering.

U kunt dit abonnement afsluiten in Mijn Kadaster. Ga daarvoor naar BAG Bestellen.

Let op! Een BAG 2.0 Extract is nu nog niet beschikbaar. U kunt wel het huidige BAG (1.0) Extract bestellen.

Aanvragen in Mijn Kadaster

U ontvangt maandelijks de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering. U kunt de mutaties ontvangen van heel Nederland of van een gemeente.

Levertermijn Nederland

Startdatum aanmaken bestand: 8e van de maand
Levering na besteldatum: 1 tot maximaal 5 werkdagen

Levertermijn gemeente

Startdatum aanmaken bestand: 15e van de maand
Levering na startdatum: 1 tot maximaal 10 werkdagen

Tarieven

Voor een mutatieabonnement met maandelijkse wijzigingen betaalt u maandelijks 12,-. Daarnaast betaalt u 180,- voor de 1e levering.

U kunt dit abonnement afsluiten in Mijn Kadaster. Ga daarvoor naar BAG Bestellen.

Let op! Een BAG 2.0 Extract is nu nog niet beschikbaar. U kunt wel het huidige BAG (1.0) Extract bestellen.

Aanvragen in Mijn Kadaster

U ontvangt dagelijks de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering. De mutaties ontvangt u van heel Nederland.

Levertermijn

Startdatum aanmaken bestand: dagelijks
Levering na startdatum: 1 tot maximaal 5 werkdagen

Tarieven

Voor een mutatieabonnement met dagelijkse wijzigingen betaalt u maandelijks 12,-.

U kunt dit abonnement afsluiten in Mijn Kadaster. Ga daarvoor naar BAG Bestellen.

Let op! Een BAG 2.0 Extract is nu nog niet beschikbaar. U kunt wel het huidige BAG (1.0) Extract bestellen.

Aanvragen in Mijn Kadaster

U ontvangt eenmalig een gehele kopie van de gegevens uit de LV BAG. Er zijn verschillende varianten beschikbaar:

  • heel Nederland of gemeentecollectie

Levertermijn

BAG 2.0 Extracten met een gemeentecollectie worden direct aangemaakt. Een BAG 2.0 Extract voor heel Nederland wordt de 8e van de eerstvolgende maand aangemaakt.
Levering vindt in alle gevallen plaats binnen 1 tot 5 werkdagen (Nederland) of 1 tot 10 werkdagen (gemeente).

Tarieven

Voor een eenmalige levering betaalt u 180,- per levering. Voor overige tarieven ga naar de tarievenlijst van het Kadaster.

U kunt een eenmalig Extract bestellen via Mijn Kadaster. Ga vervolgens naar BAG Bestellen.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Tijdelijke uitlevering via externe server

Sinds maart 2020 zijn BAG 2.0 Extracten kosteloos te downloaden. Zodra ze zijn aangemaakt staan deze op een externe server.
Vanaf 1 oktober wordt de externe server niet meer bijgewerkt. Al aangemaakte Extracten blijven hier beschikbaar. 

Wij ontwikkelen nu een API waarmee abonnees de BAG 2.0 Extracten geautomatiseerd kunnen ophalen. Ook wordt het mogelijk om bestanden op te halen binnen Mijn Kadaster.

De levering van de eenmalige BAG 2.0 Extracten verandert niet. U ontvangt een e-mail met daarin een link naar het BAG 2.0 Extract. 

Bestellen

Hebt u een abonnement op een BAG 1.0 product? Dit abonnement wordt na de levering van oktober 2021 automatisch beëindigd.

Medio 2021 komt gefaseerd de bestelmogelijkheid voor BAG 2.0 Extract binnen Mijn Kadaster beschikbaar. U kunt zich dan abonneren op het BAG 2.0 Extract. Eenmalige BAG 2.0 extracten op levenscyclus voor geheel Nederland en met een gemeentecollectie zijn al in Mijn Kadaster te bestellen

Let op: overheden gebruiken het BAG 2.0 Extract kosteloos. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering.

Documentatie over het BAG 2.0 Extract

Bent u op zoek naar de testbestanden? Deze vindt u onderaan deze pagina bij Vraag en antwoord.

Vraag en antwoord

Wat de verschillen zijn tussen het BAG 2.0 Extract en het huidige BAG Extract vindt u op de pagina BAG 2.0 producten

Sinds begin november is een externe server beschikbaar gesteld waarop alle BAG 2.0 Extracten geplaatst worden zodra deze zijn aangemaakt.

De volgende extracten worden op de server geplaatst:

Meer hierover leest u in de handleiding voor het gebruik van de server.

Om afnemers te helpen met het implementeren van het BAG 2.0 Extract is een stappenplan opgesteld met tips voor de implementatie. Ook wordt uitgelegd hoe de adresgegevens (BAG Compact afnemers) uit het BAG 2.0 Extract te halen zijn. 

Meer informatie over het stappenplan.

  • Verschillende leveranciers hebben tools en/of applicaties ontwikkeld waarmee u gegevens in XML-formaat kunt verwerken. Veel van deze leveranciers zijn actief in de groep 'BAG afnemers' op LinkedIn. U kunt hier leveranciers om ondersteuning vragen bij het verwerken van data in XML-formaat. Ga naar de LinkedIn-groep BAG afnemers.
  • Als u zelf data in XML-formaat wilt verwerken, raden wij u aan informatie over XML te achterhalen via het internet.

Alle woonplaatsnamen en -codes staan in de LV BAG. De relatie tussen de woonplaatscode en de gemeentecode staat in de Gemeente-Woonplaats-Relatie tabel (GWR tabel). Deze tabel leveren we als bijlage bij BAG 2.0 Extract.

Gemeentenamen en gemeentecodes vindt u in tabel 33 van de Landelijke tabellen op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Op basis van deze bronnen kunt u uw eigen koppeltabel maken inclusief historie.

Nee, het is alleen mogelijk dagmutaties te ontvangen van heel Nederland.

Budgetfinanciering is een jaarlijkse betaling door de gezamenlijke ministeries, provincies en waterschappen. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Voor het leveren van BAG-producten door het Kadaster gelden de algemene voorwaarden van het Kadaster. BAG-data zijn open data. Voor het gebruik van de gegevens uit de BAG geldt de Creative Commons Public Domain Mark v1.0.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.