BAG Kwaliteitsdashboard voor afnemers

Het kwaliteitsdashboard voor afnemers geeft inzicht in de kwaliteit van de gegevens in de BAG. Het dashboard toont fouten en andere opvallende signalen die volgen uit de maandelijkse controle op de Landelijke Voorziening BAG. Deze signalen worden ook aan de gemeenten gepresenteerd voor controle en verbetering ervan.

Hoe werkt het dashboard?

  1. Selecteer een thema en verfijn eventueel binnen het thema.
  2. Kies een provincie op de kaart. U ziet per provincie een percentage dat de score van geselecteerde rapportage aangeeft.
  3. Kies de gewenste gemeente binnen de provincie. U ziet het aantal signalen per rapportage.
  4. Download een grafiek van de resultaten (pdf-formaat) en een overzicht van de detailresultaten (Excelbestand).

Vraag en antwoord

Voor tips of opmerkingen over het BAG Kwaliteitsdashboard voor afnemers kunt u gebruik maken van ons feedbackformulier.