Ruimtelijke inpassing energietransitie

Inzicht in omgevingsaspecten voor een doordachte uitvoeringsstrategie

Hebt u als medewerker bij een gemeente, provincie of waterschap hulp nodig bij het slim vormgeven van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES)? De energie-ambities en -doelstellingen uit de RES hebben ruimtelijke gevolgen. Inzicht in alle omgevingsaspecten is onmisbaar om een doordachte uitvoeringsstrategie te maken. En helpt bij de goede start van een project. 

Voor welke keuzes staan beleidsmakers en bestuurders?

Er zijn veel keuzes die gemaakt moeten worden. Waar willen we decentraal energie opwekken en  waar niet? Kies je als overheid voor een faciliterende of juist een actieve rol? Zet je eigen gronden in om de energiedoelen te halen of juist niet? Locatiekeuze heeft invloed op het rendement van de energievoorziening. Waar komt de infrastructuur? Omwonenden en belanghebbenden hebben voorkeuren en eisen. En eigendomsverhoudingen in een gebied hebben ook invloed op de haalbaarheid. 

Hoe ondersteunt het Kadaster hierin?

Wij helpen u bij het inzichtelijk maken van mogelijkheden, kansen en belemmeringen in uw regio of een deel daarvan. Zodat u onderbouwd de juiste keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld voor de beste plek voor decentrale opwek.
Ook ondersteunen we bij het maken van de keuze voor wel of geen grondstrategie. Hier hebben we verschillende producten voor zoals een ruimtelijke  analyse of een tracéplanner. De inzet daarvan vraagt maatwerk. Vertel ons voor welke uitdaging u staat en wij gaan voor u aan de slag.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Bel ons op 088 - 183 47 00 of vul ons contactformulier in.

Handige link

Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET)

VIVET bestaat uit het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Kadaster. Samen zorgen we ervoor dat data goed is gestructureerd en toegankelijk is en lossen we structurele knelpunten op.