Terug naar vorige pagina

Ruimtelijke inpassing energietransitie

Inzicht in eigendom en omgevingsaspecten

Een doordachte uitvoeringsstrategie 

Hebt u als gemeente, provincie of waterschap hulp nodig bij het slim realiseren van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES)? De energie-ambities en -doelstellingen uit de RES hebben ruimtelijke gevolgen. Inzicht in de eigendomsverhoudingen en andere omgevingsaspecten is onmisbaar om een doordachte uitvoeringsstrategie te maken. En het helpt bij de goede start van een project. 

Inzicht in eigendomsverhoudingen

Omwonenden en belanghebbenden hebben voorkeuren en eisen. Daarom is het van groot belang om alle eigenaren en andere belanghebbenden vroeg in het proces te betrekken. Maar wie zijn die eigenaren? En waar zijn de eigendomsverhoudingen gunstig zijn voor de ruimtelijke inpassing? 

Welke keuzes? 

Als beleidsmaker en bestuurder moet u veel keuzes maken. Bijvoorbeeld: 

  • Waar willen we decentraal energie opwekken en waar niet? 
  • Kies je als overheid voor een faciliterende of juist een actieve rol? 
  • Zet je eigen gronden in om de energiedoelen te halen of juist niet? 
  • Locatiekeuze heeft invloed op het rendement van de energievoorziening. Waar komt de infrastructuur?  

Hoe ondersteunt het Kadaster?

Met onze analyses krijgt u een duidelijker beeld waar de decentrale opwekking van energie gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld door inzicht in eigendom en eigendomsverhoudingen. Dit kunnen we combineren met andere omgevingsaspecten, zoals strategische ruimteclaims, capaciteit op het elektriciteitsnet, andere beleidsopgaven en grondgebruik. Ook kunnen we helpen bij de keuze welke rol u kiest in de uitvoering en welke grondstrategie daar het beste bij past. 

Ga in gesprek met onze expert

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert energietransitie Martin Tillema vertelt u graag meer.