Gemeentelijke herindeling

Rol van het Kadaster

Het Kadaster registreert alleen de veranderingen van betrokken percelen. Het heeft geen rol bij het tot stand komen en de uitvoering van gemeentelijk herindelingen.

Soorten herindelingen

Handige links