Terug naar vorige pagina

Gemeentelijke herindeling

Het Kadaster registreert alleen de veranderingen van betrokken percelen. Het heeft geen rol bij het tot stand komen en de uitvoering van gemeentelijk herindelingen.

Soorten herindelingen

Wat verandert er?

De 'oude' gemeenten verdwijnt. De 'nieuwe' gemeente ontstaat. Onze accountmanager neemt contact op met de nieuwe gemeente. Voor eigenaren van percelen verandert er niets.

De herindeling

Bij deze vorm van herindeling worden 2 of meer bestaande gemeenten samengevoegd. Ze gaan samen tot een gemeente met een nieuwe naam. Of de gemeenten gaan op in een andere gemeente waarvan de naam onveranderd blijft. 

 

Wat verandert er?

De kleinste hoeveelheid percelen die overgaan naar een andere gemeente wordt door het Kadaster vernummerd. Eigenaren van percelen krijgen bericht van de vernummering.

De herindeling

Bij deze vorm van herindeling houdt een bestaande gemeente op te bestaan en gaan de percelen naar 2 andere gemeenten.

 

Wat verandert er?

De betrokken percelen worden door het Kadaster gesplitst en vernummerd. Deze splitsingen worden voor 1 januari gedaan. De (beide) nieuwe percelen krijgen op dat moment nog een nieuw nummer in de bestaande gemeente. Eigenaren van percelen krijgen bericht van de splitsing en de vernummering.

De herindeling

Bij deze vorm van herindeling gaan per 1 januari een aantal van de nieuw gevormde percelen over naar de nieuwe gemeente waarbij zij dan vernummerd worden.

 

Wat verandert er?

De percelen die overgaan worden vernummerd door het Kadaster. Eigenaren van percelen krijgen bericht van de vernummering.

De herindeling

Bij deze vorm van herindeling gaat een aantal percelen van een bestaande gemeente over naar een andere, aanliggende bestaande gemeente.

 

Vul het contactformulier in en een van onze accountmanagers neemt contact met u op:

Handige links

Informatie Rijksoverheid over gemeentelijke herindelingen

Lees meer over gemeentelijke herindelingen op de website van de Rijksoverheid.

Gemeentelijke herindelingen in 2019

Bekijk een overzicht van de gemeentelijke herindelingen in 2019 op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.