Terug naar vorige pagina

Verduurzamen woningvoorraad

We moeten de bestaande woningvoorraad verduurzamen. In welke wijk, gebied of gemeente ligt de grootste verduurzamingsopgave? En bij welke eigenaren ligt deze opgave? Met antwoorden op deze vragen brengt u de energieprestaties van de woningvoorraad in uw provincie of gemeente in beeld. Daarmee krijgt u niet alleen inzicht in de omvang van de opgave, maar kunt u ook de voortgang van de verduurzaming bewaken.

Inzicht in energieprestaties woningen

Onze data geeft inzicht in de energieprestaties van woningen. U krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe is de verdeling van de energieprestaties van de woningvoorraad, uitgesplitst naar type eigenaar?
  • In welke wijken staan de meeste woningen met de laagste energielabels?
  • In welke klassen energielabel kopen jongeren of ouderen het meest?
  • Welk type eigenaren koopt en verkoopt de minst energiezuinige woningen?
  • Welk effect heeft een energielabel op de woningwaarde?

Wat kunnen we voor u doen?

U kunt bij ons terecht voor data en onderzoek over de energieprestaties en het verduurzamen van bestaand vastgoed. Wij denken graag mee met uw vragen, doen onderzoek en schrijven publicaties.

Interessant voor u?

Wijkpaspoort voor de warmtetransitie

op aanvraag
  • gedegen basis transitievisie warmte
  • essentiële informatie op wijkniveau
  • ondersteuning bij invullen mogelijk
Naar Wijkpaspoort voor de warmtetransitie

Meer interessante informatie en contact

Meer over Energietransitie

Het Kadaster doet ook onderzoek op andere gebieden van verduurzaming. Lees meer over de thema’s waarop wij actief zijn.

Energielabels in kaart

Hoe energiezuinig zijn Nederlandse woningen? Wij hielpen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) energielabels in kaart te brengen.

Ga in gesprek met onze expert woningmarkt

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert woningmarkt Paul de Vries vertelt u graag meer.

Handige link

EP-Online: database voor energielabels

EP-Online is de officiële landelijke database waarin energieadviseurs en erkend deskundigen energieprestatie-indicatoren en energielabels kunnen registreren. Hier kunt u ook een energielabel opzoeken.