Terug naar vorige pagina

BAG Bronhouders Afnemers Overleg (BAG BAO)

Het bestuur van de BAG bestaat uit bronhouders en afnemers. Deze bronhouders en afnemers zijn, samen met het Kadaster, als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO). Zij zijn verantwoordelijk voor de strategische sturing van de BAG. Sinds 2019 vergadert het BAG BAO samen met de Regieraad BGT. Naast de BAG en BGT komt ook de ontwikkeling van de Samenhangende Objectenregistratie in dit overleg op tafel. 

Taken BAG BAO

Het BAG BAO heeft de volgende taken:

  • beleidsvoorbereiding en innovatie van de BAG
  • planvorming rond voorzieningen en ICT (waaronder releasebeleid en planning)
  • (strategische) sturing op basis van planning, rapportage en evaluatie
  • bepalen van het dienstverleningsniveau en toezien op kwaliteit
  • informatiemanagement
  • toezicht op en onderhouden van architecturen en standaarden voor de BAG
  • adviseren van de minister en/of het ministerie van BZK

Leden BAG BAO

In het BAG BAO zitten vertegenwoordigers van bronhouders, afnemers, het ministerie van BZK en het Kadaster. 

De complete ledenlijst van BAG BAO vindt u in de ledenlijst BAG BAO.

Agendaoverleg

De tactische sturing van de BAG vindt plaats in het Agendaoverleg. Sinds 2020 vergadert het Agendaoverleg BAG BAO samen met de Begeleidingsgroep BGT. Leden van het Agendaoverleg bereiden de vergadering van het BAG BAO voor. Onderstaande onderwerpen worden in het agendaoverleg behandeld:

  • inhoud en planning van releases
  • tactische sturing op basis van rapportages over de dienstverlening door het Kadaster
  • andere onderwerpen van tactische aard

In het Agendaoverleg zitten vertegenwoordigers van bronhouders, afnemers, het ministerie van BZK en het Kadaster. 

Bekijk de ledenlijst van het BAG BAO Agendaoverleg

BAG Gebruikersoverleg

Naast het BAG BAO en het Agendaoverleg is er ook een Gebruikersoverleg. Bij dit Gebruikersoverleg ontmoeten bronhouders en afnemers elkaar op operationeel niveau en vindt praktische uitwisseling plaats. Lees meer op de pagina BAG Gebruikersoverleg

Vraag en antwoord

Wanneer het volgende BAG BAO plaatsvindt, ziet u op de pagina BAG Agenda.

Elk jaar maken we een rapportage over de BAG. De jaarrapportages van de afgelopen jaren vindt u op de pagina BAG verslagen.

Hebt u een wens of wijzigingsverzoek? Neem dan contact op met de Klantenservice BAG.  Alle suggesties of wensen die binnenkomen, neemt de Klantenservice BAG op in een lijst met wijzigingsverzoeken. Aan de hand van deze lijst stelt het BAG BAO vast welke wijzigingen uitgevoerd worden.
De lijst met wijzigingsverzoeken kunt u opvragen via de Klantenservice BAG.

Als u een punt hebt voor BAG BAO of het Agendaoverleg, kunt u het beste contact opnemen met een van de vertegenwoordigers. Wie de vertegenwoordigers zijn, ziet u in de Ledenlijst BAG BAO.

Het BAG Gebruikersoverleg is de plek waar bronhouders en afnemers op operationeel niveau elkaar ontmoeten. Afnemers delen hier hun ervaringen met het gebruik van de BAG. Bronhouders geven hier aan welke procedures en werkwijzen ze hanteren bij het bijhouden van de BAG. Tijdens het BAG Gebruikersoverleg bespreken afnemers en bronhouders de wensen, verzoeken, werkwijzen en problemen die ze in de praktijk tegenkomen.

Lees meer op de pagina BAG Gebruikersoverleg

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.