BAG Bronhouders Afnemers Overleg (BAG BAO)

Verantwoordelijk voor de strategie en de richting 

Het bestuur van de BAG bestaat uit bronhouders en afnemers. Deze bronhouders en afnemers zijn, samen met het Kadaster, als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO) en zijn verantwoordelijk voor de strategische sturing van de BAG. Voor de tactische sturing is het Agendaoverleg ingericht.

Taken BAG BAO

Het BAG BAO heeft de volgende taken:

  • beleidsvoorbereiding en innovatie van de BAG
  • planvorming rond voorzieningen en ICT (waaronder releasebeleid en planning)
  • (strategische) sturing op basis van planning, rapportage en evaluatie
  • bepalen van het dienstverleningsniveau en toezien op kwaliteit
  • informatiemanagement
  • toezicht op en onderhouden van architecturen en standaarden voor de BAG
  • adviseren van de minister en/of het ministerie van BZK

Leden BAG BAO

In het BAG BAO zitten vertegenwoordigers van bronhouders, afnemers en het Kadaster. 

De complete ledenlijst van BAG BAO vindt u in de ledenlijst BAG BAO.

Agendaoverleg

Leden van het Agendaoverleg bereiden de vergadering van het BAG BAO voor. Onderstaande onderwerpen worden in het agendaoverleg behandeld:

  • inhoud en planning van releases
  • tactische sturing op basis van rapportages over de dienstverlening door het Kadaster
  • andere onderwerpen van tactische aard

In het Agendaoverleg zitten vertegenwoordigers van bronhouders, afnemers en het Kadaster. 

Bekijk de ledenlijst van het BAG BAO Agendaoverleg

BAG Gebruikersoverleg

Naast het BAG BAO en het Agendaoverleg is er ook een Gebruikersoverleg. Bij dit Gebruikersoverleg ontmoeten bronhouders en afnemers elkaar op operationeel niveau. Lees meer op de pagina BAG Gebruikersoverleg

Vraag en antwoord