Ledenlijst BAG BAO

Overzicht van de leden van het BAG Bronhouders en Afnemers overleg (BAG BAO) en korte omschrijving van doelstelling en taken van het overleg. 

Tags: Zakelijk documentatie overheid BAG
Soort document
Ledenlijst
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
januari 2020
Toegankelijkheid

content, ja

januari 2020

Het bestuur van de BAG bestaat uit bronhouders en afnemers. Deze bronhouders en afnemers zijn, samen met het Kadaster, als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO) en zijn verantwoordelijk voor de strategische sturing van de BAG. Voor de tactische sturing is het Agendaoverleg ingericht. In het Gebruikersoverleg worden wensen, mogelijkheden, procedures en werkwijzen van bronhouders en afnemers op operationeel niveau geïnventariseerd en afgestemd. 

Taken BAG BAO

beleidsvoorbereiding en innovatie van de BAG planvorming rond voorzieningen en ICT (waaronder releasebeleid en planning) (strategische) sturing op basis van planning, rapportage en evaluatie bepalen van het dienstverleningsniveau en toezien op kwaliteit informatiemanagement toezicht op en onderhouden van architecturen en standaarden voor de BAG adviseren van de minister en/of het ministerie van BZK

 
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Frans Backhuijs - voorzitter BAG BAO
Jan Eshuis - voorzitter agendaoverleg BAG BAO
Nathan Ducastel (vervanger: Janneke de Zwaan)
Kadaster
Janette Storm - secretaris BAG BAO (vervanger: Martijn Klomp)
Bert Hoeve
Martijn Rijsdijk (vervanger: Marcel Schram)
Karin Knip - verslaglegging
Belastingdienst
Rinie van Stralen
CBS
Wim Vosselman 
Ministerie BZK RVIG
Fred Jacob (vervanger: Frans Rijkers)
Ministerie BZK
Gé Linssen (vervanger: Koos Straver)
Noud Hooyman (vervanger: Martijn Odijk)
KvK
Froukje Swinkels
Waarderingskamer
Jan Gieskes (vervanger: Caspar Remmers)