Ledenlijst BAG BAO

Overzicht van de leden van het BAG Bronhouders en Afnemers overleg (BAG BAO) en korte omschrijving van doelstelling en taken van het overleg. 

Tags:
BAG Zakelijk documentatie overheid
Soort document
Ledenlijst
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
januari 2020
Toegankelijkheid

Content, ja

Versie 1 - januari 2020

Het bestuur van de BAG bestaat uit bronhouders en afnemers. Deze bronhouders en afnemers zijn, samen met het Kadaster, als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO) en zijn verantwoordelijk voor de strategische sturing van de BAG. Voor de tactische sturing is het Agendaoverleg ingericht. In het Gebruikersoverleg worden wensen, mogelijkheden, procedures en werkwijzen van bronhouders en afnemers op operationeel niveau geïnventariseerd en afgestemd. 

Taken BAG BAO

beleidsvoorbereiding en innovatie van de BAG planvorming rond voorzieningen en ICT (waaronder releasebeleid en planning) (strategische) sturing op basis van planning, rapportage en evaluatie bepalen van het dienstverleningsniveau en toezien op kwaliteit informatiemanagement toezicht op en onderhouden van architecturen en standaarden voor de BAG adviseren van de minister en/of het ministerie van BZK.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Frans Backhuijs (voorzitter)
Jan Eshuis
Nathan Ducastel
Han Looijen

Kadaster
Janette Storm
Richard Witmer
Bert Hoeve
Renee Heeren
Monica de Borst (secretariaat BAG BAO)

Belastingdienst
Udo Pijpker

CBS
Wim Vosselman

RvIG
Fred Jacob

Ministerie BZK
Martijn Odijk
Noud Hooyman
Ruud van Rossem
Koos Straver
Elise Wagenmaker - Sinke

Kamer van Koophandel (KvK)
Arnold Rijks

RWS
Bert Nieuwenhuizen

SVB-BGT
Jan Bruijn

Prorail
Christ-Jan Nederlof

UWV
Marianne Krug

Waarderingskamer
L. Hennink

Provincies / IPO
Patrick Strootman

Ministerie van Defensie
Ronald Bier

Oasen
Bas Bouwman

Enexis
Berry Bijsterbosch