Energietransitie

Data op maat, analyses en brede kennis

Een groot deel van de energie moet in de toekomst duurzamer opgewekt worden. De energietransitie die hiervoor nodig is, vraagt veel van de maatschappij en van overheden. Met onze data op maat, analyses en brede kennis hebt u houvast bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie van de energietransitie.

Regionale Energiestrategie (RES)

Op zoek naar ondersteuning voor uw regio bij opstellen en uitvoeren RES?
Wij helpen bij het vinden van antwoorden. Maar ook daarna, bij het uitvoeren van de plannen.

Warmtetransitie: forse ambities en opgave

De data en inzichten die u nodig hebt bij het maken van de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Praktisch en toegankelijk. Zoals het Wijkpaspoort voor de warmtetransitie, dat een helder overzicht met informatie per wijk geeft.

Inzicht in zonnepotentie van daken

Voor Regionale Energie Strategieën (RES) en gemeenten is inzicht in de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken onmisbaar. Wij kunnen helpen met een nauwkeurige analyse.

Ruimtelijke inpassing energietransitie

Inzicht in omgevingsaspecten is onmisbaar om een doordachte uitvoeringsstrategie te maken. Wij ondersteunen bij het slim vormgeven van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES).

Energiebesparing en verduurzaming vastgoed

Breng de energieprestaties van het vastgoed in uw provincie of gemeente in beeld. En krijg naast inzicht in de huidige energieprestatie ook zicht op de verduurzamingsopgave.

Ondersteuning bij duurzame gebiedsprocessen

Een goede energiestrategie is het begin. Daarna komt het proces van uitvoering. Wij kunnen als onafhankelijke partij en partner ondersteunen.

VIVET maakt data over energietransitie toegankelijk

De samenwerkende partijen in Verbetering Informatievoorziening Energie Transitie (VIVET) zorgen ervoor dat data over energietransitie goed gestructureerd en toegankelijk is. En we lossen structurele knelpunten op.

Staat uw onderwerp hier niet bij?

Interesse in onze mogelijkheden rondom Energietransitie, maar staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan gerust contact op: 

Handige link

Video: met geobasisregistraties inzicht in zonnepotentie

Op welke daken kun je het beste zonnepanelen neerleggen? Met geobasisregistraties en nieuwe technieken kun je hier een goede inschatting van maken. Deze video legt uit hoe dat werkt. Inclusief een bijdrage van expert Energietransitie van het Kadaster, Martin Tillema.