Energietransitie

Data op maat, analyses en brede kennis

Een groot deel van de energie moet in de toekomst duurzamer opgewekt worden. De energietransitie die hiervoor nodig is, vraagt veel van de maatschappij en van overheden. Met onze data op maat, analyses en brede kennis hebt u houvast bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie van de energietransitie.

Warmtetransitie: forse ambities en opgave

De data en inzichten die u nodig hebt bij het maken van de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Praktisch en toegankelijk.

Zoals het Wijkpaspoort voor de warmtetransitie. Daarmee krijgt u een helder overzicht met informatie per wijk.

Inzicht in zonpotentie van daken

Voor Regionale Energie Strategieën (RES) en gemeenten is inzicht in de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken onmisbaar. Wij kunnen helpen met een nauwkeurige analyse.

Ruimtelijke inpassing energietransitie

Inzicht in omgevingsaspecten is onmisbaar om een doordachte uitvoeringsstrategie te maken. Wij ondersteunen bij het slim vormgeven van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES).

Staat uw onderwerp hier niet bij?

Interesse in onze mogelijkheden rondom Energietransitie, maar staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan gerust contact op: 

Handige link

Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET)

VIVET bestaat uit het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Kadaster. Samen zorgen we ervoor dat data goed is gestructureerd en toegankelijk is en lossen we structurele knelpunten op.