Een groot deel van de energie moet in de toekomst duurzamer opgewekt worden. De energietransitie die hiervoor nodig is, vraagt veel van de maatschappij en van overheden.

Met onze data op maat, analyses en brede kennis hebt u houvast bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie van de energietransitie.

Onderzoeken over energietransitie

Van of in samenwerking met het Kadaster. Aanpak van de energietransitie, van woningen tot kantoorpanden.

Regionale Energiestrategie (RES)

Op zoek naar ondersteuning voor uw regio bij opstellen en uitvoeren RES?
Wij helpen bij het vinden van antwoorden. Maar ook daarna, bij het uitvoeren van de plannen.

Warmtetransitie: forse ambities en opgave

De data en inzichten die u nodig hebt bij het maken van de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Praktisch en toegankelijk. Zoals het Wijkpaspoort voor de warmtetransitie, dat een helder overzicht met informatie per wijk geeft.

Inzicht in zonnepotentie van daken

Voor Regionale Energie Strategieën (RES) en gemeenten is inzicht in de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken onmisbaar. Wij kunnen helpen met een nauwkeurige analyse.

Ruimtelijke inpassing energietransitie

Inzicht in omgevingsaspecten is onmisbaar om een doordachte uitvoeringsstrategie te maken. Wij ondersteunen bij het slim vormgeven van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES).

Energiebesparing en verduurzaming vastgoed

Breng de energieprestaties van het vastgoed in uw provincie of gemeente in beeld. En krijg naast inzicht in de huidige energieprestatie ook zicht op de verduurzamingsopgave.

Duurzame gebiedsprocessen

Een goede energiestrategie is het begin. Daarna komt het proces van uitvoering. Wij kunnen als onafhankelijke partij en partner ondersteunen.

VIVET maakt data toegankelijk

De samenwerkende partijen in Verbetering Informatievoorziening Energie Transitie (VIVET) zorgen ervoor dat data over energietransitie goed gestructureerd en toegankelijk is. En we lossen structurele knelpunten op.

Onze expert energietransitie

Martin Tillema doet onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame energie, en helpt bij de monitoring van de voortgang van de energietransitie. Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert vertelt u graag meer.

Verduurzamen woningvoorraad

Het Kadaster helpt u om de energieprestaties van de woningvoorraad in uw provincie of gemeente in beeld te brengen.