Onderzoeken energietransitie

van of in samenwerking met het Kadaster

Onderzoeken over energietransitie, ondersteuning van gemeenten bij warmtetransitie en datasets over energie-infrastructuur. Lees op deze pagina de samenvattingen en download de rapporten.

Nieuws item: Status labelverplichting voor kantoren Nederland

Verplicht energielabel C voor ieder kantooradres vanaf 2023: hoe staat Nederland ervoor?

Nieuws item: Verduurzaming woningmarkt: hoe staan we ervoor?

Verduurzaming van woningen in Nederland: hoe gaat het ermee? Recente informatie en cijfers vindt u in het onderzoek van het Kadaster.

Nieuws item: Afstand tot windmolen van invloed op woningverkoop

Nederland telt 2.744 windmolens. Waar staan ze eigenlijk en hoeveel woningen zijn er in de buurt? En wat betekent dit voor de waarde? Lees meer in ons onderzoek.

Nieuws item: Vooral woningcorporaties verbeteren energielabel

Vooral appartementen en tussenwoningen van corporaties kregen een hoger energielabel. Bij woningbezitters zijn er regionaal verschillen.

Lees artikel

Nieuws item: Welk aardgasalternatief voor welke woning?

In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Wat is het alternatief? Welke woning is dan geschikt? Het Kadaster deed onderzoek.

Lees artikel

Nieuws item: Kansen voor verduurzaming op bedrijventerreinen

Welke potentie is er op bedrijventerreinen voor verduurzaming (zonne-energie, restwarmte)? Onderzoek van het CBS en Kadaster biedt inzicht.

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek BAG-EAN koppeling beschikbaar

In het kader van VIVET onderzocht het Kadaster hoe netbeheerders in hun registraties de relatie kunnen leggen tussen de energieaansluitingen en de gebouwen in de BAG. 

Lees artikel

Nieuws item: Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Lees artikel

Nieuws item: Energiezuinigheid van koopwoningen in beeld

Veel jongeren kopen woningen in de labelklassen C, D en E. Dit betekent dat juist deze minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren.

Lees artikel