Terug naar vorige pagina

Onderzoeken energietransitie

Onderzoeken over energietransitie, ondersteuning van gemeenten bij warmtetransitie en datasets over energie-infrastructuur. Lees op deze pagina de samenvattingen en download de rapporten.

Luchtfoto van een woonwijk met plaatjes van verschillende energielabels zwevend over de huizen.

Nieuws item: Invloed van energielabel op huizenprijs: 4 conclusies

Wat is het effect van een energielabel op de huizenprijs? En spelen er nog andere zaken mee die van invloed zijn op de woningprijs?

Nieuws item: Bijna helft zonneparken in of bij bebouwde kom

Hoeveel zonneparken zijn er in Nederland? Waar liggen ze? En welke soorten grond wordt daarvoor gebruikt?

Nieuws item: Status labelverplichting voor kantoren Nederland

Verplicht energielabel C voor ieder kantooradres vanaf 2023: hoe staat Nederland ervoor?

Nieuws item: Afstand tot windmolen van invloed op woningverkoop

Nederland telt 2.744 windmolens. Waar staan ze eigenlijk en hoeveel woningen zijn er in de buurt? En wat betekent dit voor de waarde? Lees meer in ons onderzoek.

Lees artikel

Nieuws item: Vooral woningcorporaties verbeteren energielabel

Vooral appartementen en tussenwoningen van corporaties kregen een hoger energielabel. Bij woningbezitters zijn er regionaal verschillen.

Lees artikel

Nieuws item: Welk aardgasalternatief voor welke woning?

In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Wat is het alternatief? Welke woning is dan geschikt? Het Kadaster deed onderzoek.

Lees artikel

Nieuws item: Kansen voor verduurzaming op bedrijventerreinen

Welke potentie is er op bedrijventerreinen voor verduurzaming (zonne-energie, restwarmte)? Onderzoek van het CBS en Kadaster biedt inzicht.

Lees artikel

Nieuws item: Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Lees artikel

Nieuws item: Energiezuinigheid van koopwoningen in beeld

Veel jongeren kopen woningen in de labelklassen C, D en E. Dit betekent dat juist deze minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren.

Lees artikel