Terug naar vorige pagina

Landelijke voorzieningen

Het Kadaster draagt met de Landelijke Voorzieningen bij aan rechtszekerheid in Nederland. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde betrouwbare informatie. Kies op deze pagina het onderdeel waar u meer over wilt weten.

KLIC

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen aan grondroerders. Het doel is graafschade te voorkomen.

Ruimtelijke plannen

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle geldende ruimtelijke (bestemmings)plannen van Nederland.

WOZ

Via de WOZ stelt het Kadaster gegevens beschikbaar over de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld de hoogte van belastingen.

Energielabel

Dit officiële certificaat geeft informatie over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is.