Landelijke voorzieningen

Het Kadaster draagt met de Landelijke Voorzieningen bij aan rechtszekerheid in Nederland. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde betrouwbare informatie. Kies op deze pagina het onderdeel waar u meer over wilt weten.