Een energielabel is een officieel certificaat dat informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is. Een energielabel bevat de energie-index en de energieklasse van een bepaald gebouw op een bepaald adres. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Energielabelregistratie (aan- en afmeldsysteem) uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Inzicht in energiezuinigheid

Het energielabel geeft inzicht in de huidige energiezuinigheid van een gebouw. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de wanden en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het energielabel is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning en moet verplicht worden meegeleverd bij de verkoop van een woning.

Handige links

Energielabel woningen en gebouwen

Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie en actuele ontwikkelingen over energielabels voor woningen en (utiliteits)gebouwen.

Wetten en regels bestaande bouw en nieuwbouw

Informatie over wet- en regelgeving bouwen, waaronder het energielabel, vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Registratie en raadplegen energielabels

Op EP-Online kunt u onder andere energielabels voor gebouwen registreren, zoeken en bekijken, gegevens wijzigen en certificaathouders toevoegen.