Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de  objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Nieuws

25 november 2020

Wijzigingen BRT achtergrondkaart te bekijken

De komende periode voert het Kadaster een aantal wijzigingen met betrekking tot de BRT Achtergrondkaart door. Deze wijzigingen zijn nu al te bekijken.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord