Terug naar vorige pagina

Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden gratis en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Nieuws

Nieuws item: Veilig en breed inzetbaar: "eHerkenning logische stap”

Michel Körnmann, van de Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening vertelt over zijn ervaringen met eHerkenning en deelt handige tips.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie vindt op de pagina BRT documentatie

U kunt ook meepraten over de Basisregistratie Topografie op onze LinkedIn-pagina

Of bekijk de nieuwste BRT topics op het Nederlandse forum voor de geowereld: het Geoforum.

De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie op de website creativecommons.org. Dit betekent dat:

  • u gegevens mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • u afgeleide producten mag maken
  • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan
  • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie
  • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt

Ook moet u er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRT op telefoonnummer 088 - 183 38 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier