Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de  objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Nieuws

14 juli 2020

Zakelijke website is vernieuwd!

De website heeft een nieuwe vormgeving, verbeterde informatievoorziening en duidelijkere navigatie.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord