Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de  objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Nieuws

19 oktober 2020

Nieuw: 3D Basisbestanden van gebouwen in Nederland

Naast een actueel 3D-basisbestand van heel Nederland is nu ook een 3D Basisbestand Gebouwen en 3D Hoogtestatistieken Gebouwen beschikbaar.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord