Terug naar vorige pagina

WOZ servicepagina

Op deze servicepagina vindt u nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releasenotes, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

Releases

Wanneer er een synchronisatiebericht werd ingestuurd waarin een heeftSluimerendObject-relatie werd toegevoegd dan stuurden wij soms een StUF067 foutbericht (dubbeling voor object gevonden). Dit komt doordat bij het implementeren van de sleutelsynchronisatie een toevoeging van de heeftSluimerendObject-relatie niet correct is geïmplementeerd. Hierdoor werden sommige synchronisatieberichten afgekeurd.
Nu hebben wij een oplossing doorgevoerd op productie waardoor dergelijke berichten nu correct worden verwerkt en niet meer worden afgekeurd.

Wanneer er een synchronisatiebericht werd ingestuurd waarin een heeftSluimerendObject-relatie werd toegevoegd dan stuurden wij soms een StUF067 foutbericht (dubbeling voor object gevonden). Dit komt doordat bij het implementeren van de sleutelsynchronisatie een toevoeging van de heeftSluimerendObject-relatie niet correct is geïmplementeerd. Hierdoor werden sommige synchronisatieberichten afgekeurd.

Nu hebben wij een oplossing doorgevoerd op de ETO waardoor dergelijke berichten nu correct worden verwerkt en niet meer worden afgekeurd.
Mogelijk kan deze wijziging impact hebben op uw software. Voordat wij de wijziging naar PROD brengen vragen wij u daarom dit scenario te testen op de ETO op korte termijn. Uw bevindingen kunt u met ons delen door op deze mail te reageren, met name wanneer deze wijziging complicaties oplevert in uw software.

Wij willen de bugfix uiterlijk in de week van 1 juli naar PROD te brengen.
 

Bugfix correcties

De StUF 3.01 schrijft (op pagina 61) voor dat elementen met een ander tijdvakGeldigheid in de registratie niet worden geraakt door een correctie van beginGeldigheid. Bij het corrigeren van beginGeldigheid moet daarom altijd gecheckt worden of er geen kerngegevens of andere verplichte gegevens zijn met beginGeldigheid gelijk aan t(bo) waarvan het niet de bedoeling is om de beginGeldigheid te verschuiven. Als dit het geval is, dan kan de beoogde correctie van beginGeldigheid niet worden doorgegeven met een losse correctie kennisgeving, maar zal deze onderdeel dienen te zijn van een Sh01/02-bericht.

StUF specificeert niet wat dit betekent voor attributen die geen materiële historie hebben. Om te voldoen aan bovenstaande StUF-regel eiste de Landelijke Voorziening WOZ dat in het synchronisatiebericht correctie van attributen zonder materiële historie niet in dezelfde werden gedaan als correctie van attributen die wel materiële historie hebben. Aan genoemde StUF-eis kan ook voldaan worden met een iets minder strikte werkwijze. Correctie van attributen zonder materiële historie kan voortaan in alle situaties in 1 tegelijk met correctie van attributen met materiële historie worden geformuleerd.

Terugmeldingen worden nu goed gerouteerd

Er zat een fout in de configuratie van WOZ-Terugmeldingen waardoor ingestuurde terugmeldingen resulteerden in een http404 (not found). We hebben de configuratie aangepast waardoor terugmelding nu correct worden gerouteerd. Hiermee is het probleem verholpen.

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

We hebben vastgesteld dat er bij het opvragen van de catalogus via een CatalogusRequest de response geen WS-adressing headers bevatte. Op 14 maart hebben we een wijziging doorgevoerd. Hierdoor wordt voortaan bij alle CatalogusResponse berichten de WS-adressing headers meegeleverd. Deze ziet er als volgt uit:

Header Catalogus response
<S:Envelope xmlns:S=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 
<S:Header> 
<wsa:To>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:To>
<wsa:Action>http://www.digimelding.nl/dmks/cookiebox/CatalogusResponse</wsa:Action>
<wsa:MessageID>d2bbf1ee-d138-4098-8c56-a9be8f56ae4f</wsa:MessageID>
<wsa:RelatesTo>urn:uuid:f858999e-346c-46cf-ae44-75346eb83ef2</wsa:RelatesTo>
</S:Header>
<S:Body>…</S:Body>
</S:Envelope>

We merkten dat de sortering van annotaties niet correct werd uitgevoerd. Bij detailsTerugmeldingenRequest of StatusOverzichtRequest werden de annotaties niet in chronologische volgorde teruggeleverd of werd de laatste status niet geleverd.

Dit is opgelost met deze release. Annotaties worden nu gesorteerd op volgorde van indiening. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

De LV-WOZ heeft de nieuwe versie van LV-WOZ Koppelvlak in gebruik genomen op de ETO en productieomgeving: Koppelvlak LV-WOZ – versie 3.12 (20230428). Deze kunt u vanaf 1 januari gebruiken. Als laatste stap zijn nu de nieuwe statusBeschikking-codes beschikbaar gekomen in alle diensten van de LV-WOZ. De volgende nieuwe statusBeschikking-codes zijn geïntroduceerd :

 • 04 - beschikking vernietigd, onjuiste afbakening
 • 05 - beschikking vernietigd, onjuiste belanghebbende
 • 06 - informeel bezwaar in behandeling genomen
 • 07 - informeel bezwaar afgehandeld, beschikking gehandhaafd
 • 08 - vastgestelde waarde veranderd na informeel bezwaar
 • 09 - pro-forma bezwaar ingediend
 • 14 - bezwaar ingetrokken, beschikking gehandhaafd
 • 15 - bezwaar ingetrokken, vastgestelde waarde veranderd
 • 16 - vastgestelde waarde veranderd na betrokkenheid in procedure andere belanghebbende
 • 26 - beroep ingetrokken, beschikking gehandhaafd
 • 27 - beroep ingetrokken, vastgestelde waarde veranderd
 • 28 - vastgestelde waarde veranderd na betrokkenheid in beroep andere belanghebbende

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.