WOZ servicepagina

Via deze servicepagina blijft u op de hoogte van nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ.

Releases

Objecten in de LV WOZ behoren een actuele relatie te hebben met (minimaal) 1 waterschap (ligtIn). Dit blijkt niet altijd het geval. Tot voorheen was het niet mogelijk om objecten zonder ligtIn op te vragen via de BevragingsApp, Individuele en Massale bevraging. Met deze update hebben wij dit mogelijk gemaakt.

Bij het opvragen van een object zonder actuele ligtIn relatie zal in de BevragingsApp het veld Waterschap(pen) leeg blijven. In het antwoordbericht van Individuele en Massale bevraging zal de ligtIn relatie volledig ontbreken als het object geen actuele of historische relaties heeft. Heeft het object alleen historische relaties? Dan worden die relaties wel meegegeven als voor Individuele bevraging een lv07, en voor Massale bevraging een lv08 of lv10 vraagbericht wordt gebruikt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Na 15 oktober 2021 zijn de tijdelijke rapportages die u op kunt vragen via de RapportageApp in Mijn Kadaster niet langer beschikbaar. Dit betreft de rapportages: Actueel Belangen Actief, Actueel Beschikkingen, Actueel Objecten en Actueel Subjecten. De Tellingenrapportages Compleet en Verkort zullen ook na 15 oktober beschikbaar blijven voor u via de App.

Wilt u als bronhouder van de LV WOZ na deze datum toch in bulk gegevens blijven opvragen uit de LV WOZ? Dan kunt u zich aanmelden voor het product WOZ Massale bevraging. Hiermee kunt u uw informatievraag zelf samenstellen. Ook kunt u méér en historische informatie opvragen uit de LV WOZ.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Gebruikers die namens een waterschap tellingenrapportages mogen opvragen zagen deze autorisatie ook terug in de BevragingApp, voor individuele gemeenten binnen het waterschap. In de BevragingApp moet echter de waterschapsautorisatie worden gebruikt.

We hebben de keuzelijst in de BevragingsApp beperkt tot de keuze voor het Waterschap, individuele gemeenten worden alleen nog getoond wanneer de gebruiker hier ook bronhouderswerkzaamheden voor uitvoert. Tellingenrapportages blijven beschikbaar in de RapportageApp.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

De bestaande validatie StUF067 - Dubbelen voor object gevonden, is uitgebreid omdat deze niet volledig werkte op waardeSynchronisaties (wrdSh01) berichten. Als een wrdSh01 alleen een actueel deel bevatte, werd daarin niet gecontroleerd op dubbelen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

In de Klankbordgroep berichtenverkeer zijn afspraken gemaakt over de uniformering van het berichtenverkeer. Met name over de wijze waarop bronhouders/leveranciers wijzigingen doorgeven aan de LV WOZ. In een eerdere aanpassing is het leveren van ten onrechte opgevoerde relaties aan afnemers uniform gemaakt voor de antwoordberichten La01 t/m La08, waarin geen ten onrechte opgevoerde relaties geleverd worden. 
In de nu doorgevoerde aanpassing is ook het antwoordbericht La10 conform de uniformeringsafspraken.

Inhoudelijke achtergrond

Een ten onrechte opgevoerde relatie die niet is vervangen door een andere relatie kan niet worden opgenomen in een historieFormeelRelatie - element en wordt in een La10-antwoordbericht opgenomen na actuele relaties en na de beëindigde relaties. De ten onrechte opgevoerde relatie wordt opgenomen met als waarden voor beginGeldigheid en eindGeldigheid StUF:noValue=”geenWaarde”.

Relaties

Om ook voor afnemers maximale uniformiteit te bereiken, uniformeert de LV WOZ volgens de afspraken, de ten onrechte opgevoerde relaties, zodat deze altijd op dezelfde manier in antwoordberichten worden opgenomen, ongeacht hoe de bronhouder de relatie heeft aangeleverd. Afnemers van La10 berichten hoeven slechts 1 werkwijze te implementeren, namelijk de werkwijze die past bij het gebruik van mutatiesoort F en verwerkingssoort V. Dit vereenvoudigt de verwerking van antwoordberichten.

Ten onrechte opgevoerde relatie

De LV WOZ gaat bij implementatie van deze uniformering nog een stap verder. In het verleden hebben bronhouders een relatie regelmatig gemarkeerd als ten onrechte opgevoerd door eindRelatie gelijk te maken aan beginRelatie. De LV WOZ zal ook alle relaties waar eindRelatie gelijk is aan beginRelatie in antwoordberichten leveren als ten onrechte opgevoerde relatie. Deze relaties worden uitsluitend in La10 berichten geleverd en zowel eindRelatie als beginGeldigheid en eindGeldigheid met noValue gelijk aan geenWaarde. Afnemers hoeven daardoor met deze situatie niet apart rekening te houden.

Vernietigde beschikking

Het vernietigen van een beschikking gebeurt niet door het ten onrechte opgevoerd markeren van de isBeschiktVoor-relatie, maar door middel van een gewone wijziging van het attribuut statusBeschikking. De vernietigde beschikking zal daarom wel in alle antwoordberichten (La01 t/m La10) voorkomen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Het verleggen van de oudste beginGeldigheid van relaties is niet altijd goed gegaan in het verleden. Dit gaf in de Bevragingsproducten het beeld dat een relatie tweemaal voorkwam met elk een verschillende beginGeldigheid. Dit probleem in de verwerking is opgelost. Hierdoor kunnen er geen nieuwe gevallen meer ontstaan. In maart worden voor alle WOZ-objecten waarbij dit in het verleden is opgetreden synchronisatieverzoeken verstuurd. Door dit pas in maart te doen houden wij rekening met het insturen van de WOZ-beschikkingen 2021 door onze bronhouders.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.