Terug naar vorige pagina

WOZ servicepagina

Op deze servicepagina vindt u nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releasenotes, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

Releases

We merkten dat de sortering van annotaties niet correct werd uitgevoerd. Bij detailsTerugmeldingenRequest of StatusOverzichtRequest werden de annotaties niet in chronologische volgorde teruggeleverd of werd de laatste status niet geleverd.

Dit is opgelost met deze release. Annotaties worden nu gesorteerd op volgorde van indiening. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

De LV-WOZ heeft de nieuwe versie van LV-WOZ Koppelvlak in gebruik genomen op de ETO en productieomgeving: Koppelvlak LV-WOZ – versie 3.12 (20230428). Deze kunt u vanaf 1 januari gebruiken. Als laatste stap zijn nu de nieuwe statusBeschikking-codes beschikbaar gekomen in alle diensten van de LV-WOZ. De volgende nieuwe statusBeschikking-codes zijn geïntroduceerd :

 • 04 - beschikking vernietigd, onjuiste afbakening
 • 05 - beschikking vernietigd, onjuiste belanghebbende
 • 06 - informeel bezwaar in behandeling genomen
 • 07 - informeel bezwaar afgehandeld, beschikking gehandhaafd
 • 08 - vastgestelde waarde veranderd na informeel bezwaar
 • 09 - pro-forma bezwaar ingediend
 • 14 - bezwaar ingetrokken, beschikking gehandhaafd
 • 15 - bezwaar ingetrokken, vastgestelde waarde veranderd
 • 16 - vastgestelde waarde veranderd na betrokkenheid in procedure andere belanghebbende
 • 26 - beroep ingetrokken, beschikking gehandhaafd
 • 27 - beroep ingetrokken, vastgestelde waarde veranderd
 • 28 - vastgestelde waarde veranderd na betrokkenheid in beroep andere belanghebbende

In de berichten die gebruikt worden voor WOZ Terugmeldingen werd het datumTijd format niet consequent toegepast.

Dit is aangepast. Tags waarin xsd:dateTime wordt gebruikt moeten nu verplicht voldoen aan de ISO8601-notatie inclusief tijdzone en milliseconden. Het formaat is vast en als volgt: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+hh:mm 

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

In onze releasenote van 31 augustus was vermeld dat uniformeringsafspraak 6 naar productie was gebracht. Uit ervaring van onze leveranciers bleken enkele casussen niet uitvoerbaar omdat hierop nog de foutmelding LVWZ068, – Ten onrechte toekomstmutatie, afging. 

LVWZ068 gaat niet langer af wanneer:

 • de toekomstmutatie een medebelanghebbende betreft. 
 • statusBelang van de medeBelanghebbende wordt gewijzigd met een toekomstmutatie 
 • de datum eindGeldigheid in de toekomst ligt ten opzichte van het tijdstip bericht bij het uitvoeren van een toekomstmutatie. 

Vragen of suggesties voor verbetering?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier of telefonisch via 088 - 183 43 00.

Bugfix WOZ Terugmelden op SWO’s

Het was niet mogelijk om terug te melden op een Sluimerend WOZ-object. Dit was niet opgenomen in de catalogus. Dit is nu aangepast. Hiervoor is tevens een gecorrigeerde catalogus 1.0.3 beschikbaar.

Bugfix op header in statusOverzichtResponse

In de header van de statusOverzichtResponse ontbraken de WSA gegevens (Action, MessageID, To), deze zijn nu conform standaard toegevoegd.

Aanpassing catalogus WOZ Terugmeldingen in voorbereiding nieuwe statusBeschikking

In Q4 zal er gewerkt worden aan de ondersteuning van 6 nieuwe statussen voor het attribuut statusBeschikking (status 4 t/m 9). In voorbereiding op deze wijziging zijn de nieuwe statussen alvast opgenomen in de gecorrigeerde catalogus 1.0.3. Deze nieuwe statussen worden echter pas ondersteund na live-gang in Q4.

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

In overleg met de betrokken partijen is tijdens de Klankbordgroep Berichtenverkeer van 14 september besloten om de huidige versie van Uniformeringsafspraak 9 – Correcties naar de productieomgeving van de LV-WOZ te brengen. Deze update bevat aanpassingen waarmee de gevallen die niet gecorrigeerd konden worden nu kunnen worden verwerkt. 


Releases die onderdeel zijn van deze update

Met deze release implementeren wij de uniformeringsafspraken over correcties zoals die zijn vastgelegd in document Uniformeringsafspraken WOZ.
Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke release op de Externe testomgeving, die onderdeel zijn van deze release op productie:

 1. Releasenote 18 april 2023 – Correctie oudste beginGeldigheid ETO
  De oudste beginGeldigheid zal voortaan uitsluitend gecorrigeerd worden als alle elementen van een entiteit zijn opgenomen in de correctie. Wordt geprobeerde de oudste beginGeldigheid te corrigeren door middel van een wijziging, ook dan moeten alle elementen opgenomen zijn. Zo niet, dan wordt deze behandeld als een gewone correctie en blijft de oudste beginGeldigheid ongewijzigd.
   
 2. Releasenote 4 juli – Het gebruik van sleutelsynchronisatie op ETO
  Bij de verwerking van synchronisatieberichten gebruikt de Landelijke Voorziening voortaan uitsluitend sleutelSynchronisatie om de te muteren relatie vast te stellen. De verwerking van dienstberichten blijft met deze update ongewijzigd. Zie de releasenote van 4 juli voor detailinformatie over de regels omtrent het gebruik van de sleutelSynchronisatie. 

  Aanvullend is met deze release een bug opgelost bij het gebruik van verwerkingssoort E. 
   
 3.  Releasenote 31 augustus – Corrigeren ingangsdatumObject ETO
  Voor de attributen ingangsdatumObject, einddatumObject, beginRelatie, eindRelatie, ingangsdatumWaarde en waardepeildatum houdt de LV-WOZ uitsluitend formele historie bij. Een bug is opgelost waarbij een correctie van deze attributen niet volledig werd doorgevoerd.

Daarnaast hebben we een bug in normalisaties opgelost, deze stond sinds 30 mei op de Externe testomgeving en is tevens met de release van vandaag naar productie gegaan. Zie releasenote 30 mei 2023.

Vragen of suggesties voor verbetering?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ: telefoonnummer: 088 - 183 43 00 via het contactformulier Klantenservice WOZ.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.