WOZ servicepagina

Op deze servicepagina vindt u nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releasenotes, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

Releases

Op 26 oktober hebben wij gecommuniceerd over het doorvoeren van verbeteringen in het gebruik van de sleutelSynchronisatie in synchronisatieberichten. Vanaf vandaag zijn deze verbeteringen ook beschikbaar op onze Productie-omgeving. 

Gevolgen voor het gebruik van synchronisatieberichten:

  • U kunt andere foutmeldingdetails ontvangen dan u in het verleden hebt ontvangen, zodat u deze beter kunt beoordelen en oplossen.
  • Komt in uw bericht één sleutelSynchronisatie als duplicaat voor in de Was of Wordt van een wijziging? Dan ontvangt u een StUF055 foutmelding. Voorheen was dit een StUF058 melding. 

Een overzicht van de specifieke foutmeldingen kan opgevraagd worden via ons KCC. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Naar aanleiding van meldingen van bronhouders en softwareleveranciers hebben we geconstateerd dat onze controle op het gebruik van de sleutelSynchronisatie in synchronisatieberichten niet volledig was. Er zijn verbeteringen aangebracht in dit proces en een nieuwe softwareversie is beschikbaar op de Externe TestOmgeving (ETO).

Gevolgen voor het gebruik van synchronisatieberichten:

  • U kunt andere foutmeldingdetails ontvangen dan u in het verleden heeft ontvangen, zodat u deze beter kunt beoordelen en oplossen.
  • Komt in uw bericht één sleutelSynchronisatie als duplicaat voor in de Was of Wordt van een wijziging dan ontvangt u een StUF055 foutmelding, voorheen was dit een StUF058 melding. 

Testperiode

Wij vragen softwareleveranciers dit op de ETO te testen. Blijken er na het testen geen blokkerende bevindingen te zijn dan zal deze wijziging na 14 november uitgerold worden op de productieomgeving.

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Een nieuwe versie van het bericht WGEM_HangSubjectOm_Di01 is beschikbaar op de productie-omgeving van de LV-WOZ.

Met deze nieuwe versie worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Alle WOZSUB- en WRDSUB-relaties worden omgehangen naar het juiste subject van de nieuwe gemeente, waarbij ook beëindigde en ten oprechte opgevoerde relaties worden omgehangen. Hierdoor wordt het subject van de oude gemeente zwevend. 
  • Vervolgens wordt het zwevend geworden subject van de oude gemeente verwijderd.
    Hiermee zijn we ruim op tijd gereed voor de gemeentelijke herindeling van 2023. Eventuele WGEM-berichten die nog verstuurd worden vanuit eerdere herindelingen zullen ook op de nieuwe wijze verwerkt worden.

Testperiode

De nieuwe versie van het bericht WGEM_HangSubjectOm_Di01 was tot nu toe alleen beschikbaar op de ETO voor een testperiode. Softwareleveranciers en gemeenten hebben de gelegenheid gehad dit te testen. Hier zijn geen vragen of opmerkingen uit naar voren gekomen, dus wordt de release nu op productie doorgevoerd. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Een nieuwe versie van het WGEM_HangSubjectOm_Di01 is beschikbaar op de Externe Test-Omgeving (ETO). 

Met deze nieuwe versie worden de volgende wijzigingen toegepast: 

  • Alle WOZSUB en WRDSUB-relaties worden omhangen naar het juiste subject in de nieuwe gemeente, waarbij ook beëindigde en ten oprechte opgevoerde relaties worden omgehangen. Hierdoor wordt het subject in de oude gemeente zwevend. 
  • Vervolgens wordt het zwevend geworden subject in de oude gemeente verwijderd.

Testperiode

De nieuwe versie van de WGEM_HangSubjectOm_Di01 blijft tot 30 september alleen beschikbaar op de ETO voor een testperiode. 

Loopt u tegen problemen aan in het gebruik van het nieuwe bericht dan vernemen we het graag. Ontvangen we geen meldingen dan zal na 30 september de nieuwe versie van het bericht gereleaset worden op de Productie-omgeving. Houd hiervoor onze releasenotes in de gaten.

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Automatisch zoeken op relaties tussen het kadastraal object en WOZ-objecten

In de BevragingsApp kan het vergrootglas achter de Kadastrale aanduiding of Kadastrale identificatie in de detailgegevens van een WOZ- of SWO-objecten gebruikt worden om andere relaties te zoeken waarbij het kadastraal object betrokken is.

Als u het vergrootglas gebruikt dan wordt automatisch gezocht op zowel relaties tussen het kadastraal object en WOZ-objecten en het kadastraal object en SWO-objecten. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Details in foutmeldingen voor muteren subjecten duidelijker gespecificeerd

De detailinformatie van foutmeldingen LVWZ101 t/m 103, LVWZ 111 t/m 113 en LVWZ 121 t/m 123 zijn uitgebreid met de anp.identificatie, ann.identificatie of VES-ID, en daarmee specifieker gemaakt voor onze gebruikers. De foutmeldingen gaan af wanneer het opvoeren of wijzigen van een subject (NNP, NPS en VES) niet mogelijk blijkt.

Ter illustratie volgt hier een voorbeeld:

Foutcode: LVWZ103
Melding: Te relateren natuurlijk persoon (NPS) niet gevonden
Meldingsdetails: Betreft subject type: <Entiteittype> met identificerende gegevens soFiNummer: <sofinummer>, aanvullingSoFiNummer: <aanvullingSofinummer> en bsn: <inp.identificatie>, anp.identificatie <anp.identificatie> uit uw bericht.

Zoekfunctie BevragingsApp verbeterd

Wanneer u in de BevragingsApp de gegevens van een WOZ-object bekijkt kunt u vanuit dit menu een zoekopdracht uitvoeren met de getoonde gegevens. Dit is weergegeven met een vergrootglas achter het gegeven. Aanvullend is het alleen mogelijk om te zoeken op actuele relaties. Bij het zoeken op een beëindigde relatie wordt nu netjes een pop-up weergegeven waarin wordt vermeld:
“Geen resultaten. Geen actuele …. -relatie gevonden”

Autorisatie mogelijkheden uitgebreid

Vanaf vandaag is het mogelijk om een aansluiting voor Massale Bevraging te krijgen voor zowel de gemeente zelf als het een uitvoeringsorganisatie (samenwerkingsverband) welke belast is met het voeren van de diverse WOZ-werkzaamheden namens de gemeente. Hiervoor dient de gemeente bij Logius een subOIN aan te vragen. Dit subOIN kan vervolgens gebruikt worden door de partij die niet verantwoordelijk is voor het muteren in de LV-WOZ. Wilt u meer informatie? Vul het aanvraagformulier in en wij zullen contact met u opnemen.

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

1 melding van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.