WOZ servicepagina

Via deze servicepagina blijft u op de hoogte van nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ.

Releases

Een nieuwe service is beschikbaar gesteld in Mijn Kadaster waarmee het mogelijk is geworden zwevende subjecten te verwijderen.

De nieuwe service Verwijderen zwevende subjecten komt beschikbaar voor onze bronhouders en biedt een beheeromgeving in Mijn Kadaster waarin de zwevende subjecten opgevraagd en wanneer gewenst verwijderd kunnen worden. De autorisatie voor de nieuwe service is vandaag uitgevoerd en zal in de loop van deze week zichtbaar worden in Mijn Kadaster onder LV WOZ Productie. 

E-mail voor bronhouders

Deze week ontvangen onze bronhouders ook een e-mail met daarin meer informatie over de applicatie. Heeft u de e-mail niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Zwevende subjecten

Zwevende subjecten zijn subjecten (NPS, NNP of VES) die in de Landelijke Voorziening (LV) WOZ niet gekoppeld zijn aan een WOZ-object (WOZ) en/of een waarde (WRD) in een actuele, historische of vernietigde relatie. Binnen het huidige koppelvlak wordt geen optie geboden voor bronhouders om zelf informatie op te vragen over deze zwevende subjecten, dit kan alleen via een WOZ-object of WRD, of ze zelf te verwijderen. Dit maakt het beheren van persoonsgegevens van het subject moeilijk en kan ook hinder geven in de dagelijkse werkzaamheden in de LV WOZ.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Voor de nieuwe dienst WOZ Terugmeldingen zijn verschillende nieuwe berichten om mee te testen beschikbaar op de ETO. Onderstaand een toelichting:

OpvragenOverzicht

Met een StatusOverzichtRequest kan een bronhouder of afnemer van de LV WOZ opvragen welke terugmeldingen voor hen klaar staan en wat de status is van deze terugmeldingen. In dit bericht kan gefilterd worden op verschillende kenmerken: EigenKenmerk, DatumTijdStempel, Objectidentificatie en Statussen. Staan er berichten klaar dan ontvangt de aanvrager een StatusOverzichtResponse met daarin een terugkoppeling van alle terugmeldingen die horen bij de aanvragen, en vallen binnen de gestelde filters. Staan er geen berichten klaar dan komt het StatusOverzichtResponse terug met de melding GeenWaarde.

OpvragenStatus

Met het bericht DetailsTerugmeldingRequest kan een bronhouder of afnemer detailinformatie van een terugmelding opvragen. De informatie kan opgevraagd worden op basis van het unieke UUID van een terugmelding. Wordt een UUID opgevraagd dat niet hoort bij een afnemer of bronhouder dan resulteert dit in een foutmelding. Hoort het UUID wel bij de bronhouder of afnemer dan ontvangt deze het DetailsTerugmeldingResponse bericht waarin alle detailinformatie is opgenomen. 

Digimelding Koppelvlakspecificatie

Meer informatie over de nieuwe berichten en filteropties die daarin beschikbaar zijn, leest u in de Digimelding Koppelvlakspecificatie van Logius 
 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Aanpassingen foutmeldingen StUF062 en StUF055

Van de volgende foutmelding zijn de meldingsdetails aangevuld. Er is geen aanpassing geweest in de wijze waarop de validatie werkt. De aanvullingen zijn dikgedrukt weergegeven in de tekst. Het gaat om:

  • StUF062, details: (entiteittype: xxxxxx, beginGeldigheid: dd-mm-yyyy, eindGeldigheid: dd-mm-yyyy)
  • StUF055, details: <[foutieve waarde uit ingestuurd bericht]>

StUF062

Omschrijving: <tijdvakGeldigheid> niet gevuld zoals de standaard voorschrijft
Details: 'Huidig' tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid (entiteittype: xxxxxx, beginGeldigheid: dd-mm-yyyy, eindGeldigheid: dd-mm-yyyy) niet actueel (wozObjectNummer: xxxxxxxxxxx).

StUF055

Omschrijving: Berichtbody is niet conform sectormodel
Details: Ongeldig STUF tijdstip <[foutieve waarde uit ingestuurd bericht]>

Correctie vermelding WOZ-objectnummers en BAG-ID’s

In de foutmeldingen LVWZ002 en LVWOZ301 vielen voorheen de voorloopnullen in WOZ-objectnummers en BAG-ID’s weg. Dit issue is opgelost.

Aanpassing gebruik Bevragings- en RapportageApp

De link waarmee u kunt terugkeren naar het hoofdmenu van Mijn Kadaster is consequent toegepast in onze apps. Deze wijziging is toegepast op het logo van het Kadaster en op de link ‘Terug naar Mijn Kadaster’.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Oplossing bug muteren dubbele relaties

Een relatie tussen een WOZ- of SWO-object en dezelfde SUB, KOZ, et cetera mag meermaals gelegd worden, zolang deze niet tegelijkertijd actief zijn (geweest). Een wijziging van een van deze relaties kon niet altijd goed worden verwerkt, omdat dan standaard de laatst bekende relatie gekozen werd. Dit kon resulteren in verschillende foutmeldingen. Dit issue is nu opgelost. Hebt u te maken gehad met de omschreven situatie, en is uw bericht om onduidelijke reden afgewezen? Dan vragen we u het bericht opnieuw aan te bieden

Nieuwe foutmelding StUF069

Wanneer wordt geprobeerd een incorrecte correctie uit te voeren van het tijdvakGeldigheid waarbij de opgegeven beginGeldigheid en/of eindGeldigheid niet overeenkomt met waarden bekend in de materiële historie van de LV WOZ ontvangt u voortaan de foutmelding StUF069.

Foutmelding StUF069

  • Omschrijving: Niet alle elementen in historische correctie komen in de registratie voor met waarde en het tijdvakGeldigheid in 'oud'
  • Details : beginGeldigheid 'yyyy-mm-dd' komt niet voor in de registratie [Opsomming bekende beginGeldigheden in format: (yyyy-mm-dd, yyyy-mm-dd, yyyy-mm-dd,) etc.]

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Tijdelijke rapportages die u op kon vragen via de RapportageApp in Mijn Kadaster zijn vanaf vandaag niet meer beschikbaar. Dit betreft de rapportages: Actueel Belangen Actief, Actueel Beschikkingen, Actueel Objecten en Actueel Subjecten. De Tellingenrapportages Compleet en Verkort blijven ook na vandaag beschikbaar via de App.

Wilt u als bronhouder van de LV WOZ na vandaag toch in bulk gegevens blijven opvragen uit de LV WOZ? Dan kunt u zich aanmelden voor het product WOZ Massale bevraging. Hiermee kunt u uw informatievraag zelf samenstellen. Ook kunt u méér en historische informatie opvragen uit de LV WOZ.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

WOZ Terugmeldingen

De 1e stappen zijn gezet voor het implementeren van de nieuwe dienst WOZ Terugmeldingen. Gedetailleerde informatie over de initiële fase leest u op onze nieuwspagina. Binnenkort is een website over de nieuwe dienst beschikbaar. Updates over het verloop van de ontwikkeling van WOZ Terugmeldingen kunt u blijven volgen via de releasenotes op deze servicepagina.

Oplossing bug LVWZ402

Vanaf vandaag wordt de oplossing voor de bug met foutmelding LVWZ402 uitgerold op onze productieomgeving. Deze oplossing was op 14 september beschikbaar voor test op de ETO. 

Update normaliseren subjectgegevens uitschakelen

Op 21 september deden wij op deze servicepagina een vooraankondiging voor het uitschakelen van het normaliseren van subjectgegevens. In dit bericht stond niet de volledige foutmelding en de verkeerde foutcode. Onze excuses voor dit ongemak.

Hieronder ziet u de juiste informatie: 
Foutmelding niet-valide subjectgegevens
Foutcodes: StUF055
Foutmelding: Subject niet conform Sectormodel
Details: Opgegeven [<subjectnummer>of <sofinummer> of <aanvulling sofinummer>] voldoet niet aan de standaard. Identificatie [subjectidentificatie uit bericht]

Inventarisatie aantallen

De normalisatie wordt voorlopig als vanouds toegepast en u zult nog geen foutmelding ontvangen. Wij zullen in de aankomende tijd monitoren hoe vaak de normalisaties nog worden uitgevoerd om te bepalen wanneer we deze validatie gaan inschakelen en of er nog verdere voorbereidende stappen nodig zijn. Als de foutmeldingen beschikbaar komen voor testen op de ETO, dan vermelden wij dit in een release note op deze servicepagina.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.