WOZ servicepagina

Via deze servicepagina blijft u op de hoogte van nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ.

Releases

Ontvangt de LV WOZ identificerende gegevens zoals BSN, RSIN en VES, met een niet-valide waarde dan normaliseert ons systeem deze. Meer hierover kunt u lezen in het document Normalisaties. Deze normalisaties werden in stand gehouden omdat deze informatie essentieel was voor het uitleveren van de Stuf-WOZ 2 bestanden. Deze bestanden worden sinds juli 2021 niet meer geleverd en daarom gaan we toewerken naar het uitzetten van deze normalisaties.

Normalisaties vervangen door foutmeldingen

De normalisaties zullen vervangen worden door de volgende foutmeldingen, voor NNP, NPS en VES respectievelijk:

  • Foutcodes: LVWZ 108, 118 en 128
  • Foutmelding: Subject niet conform Sectormodel
  • Details: Opgegeven [<subjectnummer>of <sofinummer> of <aanvulling sofinummer>] voldoet niet aan de standaard.

Zodra de foutmeldingen beschikbaar komen kunt u dit lezen op onze servicepagina.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Zwevende subjecten

Een zwevend subject is een subject zonder actuele en/of historische relatie(s) met een WOZ-object of beschikking. Deze subjecten kunnen niet bewerkt worden door de bronhouder maar kunnen wel een hinder vormen voor het opvoeren van nieuwe subjecten. Mogelijk hebt u hier per mail of tijdens een gebruikersoverleg meer over gehoord. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe applicatie waarmee de bronhouder zelf de zwevende subjecten kan verwijderen uit de LV WOZ. Dit zal getest worden met behulp van enkele bronhouders. Na deze testperiode informeren wij u over het beschikbaar komen van de dienst onder Mijn Kadaster. 

Oplossing bug LVWZ402 beschikbaar op ETO

Voor een bug waarbij subjecten onterecht niet geïdentificeerd konden worden is een oplossing uitgerold op de Externe Test Omgeving (ETO). De bug resulteerde er in dat een mutatie- of synchronisatiebericht onterecht werd afgewezen met de foutmelding: 
<StUF:code>LVWZ402</StUF:code>
<StUF:plek>server</StUF:plek>
<StUF:omschrijving>Te muteren relatie niet gevonden</StUF:omschrijving>
<StUF:details>Te muteren relatie niet gevonden (entiteittype: , beginGeldigheid: , sleutelsynchronisatie: , beginRelatie: , aanduidingEigenaarGebruiker: , soFiNummer: , aanvullingSofinummer: )</StUF:details>

De oplossing is nu beschikbaar op de ETO om mee te testen. Komt er geen tegenbericht dan zal de oplossing aan het einde van september beschikbaar komen op de productieomgeving. 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Op 20 juli is er een releasebericht geplaatst over het beschikbaar komen van de nieuwe foutmelding lvwz034. Eerst is deze gereleaset op onze Externe Test Omgeving (ETO). Vanaf 18 augustus is deze foutmelding ook gereleaset op onze Productie-omgeving.

Foutcode: LVWZ034

Omschrijving: Er moet minimaal 1 actieve KOZ relatie aanwezig zijn als dit object gevormd en actief is. Details: "entiteittype: 'WOZ', beginGeldigheid: YYYY-MM-DD', TijdstipRegistratie: YYYY-MM-DD' TUU:MM:SS.MS+01:00"

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Voor enkele WOZ-attributen is het mogelijk dat er twijfel bestaat over de geregistreerde waarde van dat attribuut. Door de bronhouder kan dit in de LV WOZ vermeld worden met de tag <inOnderzoek> J<. Anders heeft deze tag de waarde: noValue="geenWaarde”. Als een afnemer informatie opvraagt uit de LV WOZ dan is er een wettelijke verplichting om te vermelden wanneer een attribuut in onderzoek is. Voortaan zal in het antwoord op een Massale of Individuele bevraging de tag van een attribuut worden meegeleverd als hiervoor de waarde ‘J’ in de LV WOZ staat. Deze tag wordt meegeleverd wanneer een attribuut is opgenomen in de scope van het vraagbericht, ongeacht of de tag wel of niet is opgenomen. Is een attribuut niet in onderzoek is dan zal de tag alleen meegeleverd worden wanneer hier ook om wordt gevraagd in de scope.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Nieuwe Validatie LVWZ034 beschikbaar op Externe TestOmgeving

Wanneer een WOZ-object gevormd en actief is, dan hoort er ook een actieve WOZKOZ-relatie met een kadastraal object te bestaan. Zowel de eindRelatie en eindGeldigheid van deze WOZKOZ-relatie is dan leeg. Soms worden objecten opgevoerd, waarbij deze relatie ontbreekt. Daarom is de validatie LVWZ034 aangemaakt. U ontvangt de volgende foutmelding met informatie over het voorkomen.

Foutcode: LVWZ034
Omschrijving: Er moet minimaal 1 actieve KOZ relatie aanwezig zijn als dit object gevormd en actief is.
Details: "entiteittype: 'WOZ', beginGeldigheid: YYYY-MM-DD', TijdstipRegistratie: YYYY-MM-DD' TUU:MM:SS.MS+01:00"

De foutmelding is nu beschikbaar op de ETO om hier mee te testen. Als er verder geen opmerkingen zijn, dan komt de foutmelding na 6 augustus beschikbaar op onze productieomgeving.

Verwijderen oude releaseberichten

Op de WOZ servicepagina vindt u al onze releaseberichten, die geplaatst zijn vanaf 2019. Wij verwijderen deze week de releaseberichten tot september 2020 van deze pagina. Wilt u onze oude releaseberichten opvragen? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier Klantenservice WOZ.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Laatste Stuf-WOZ 2 bestanden geleverd

De laatste Stuf-WOZ 2 bestanden zijn geleverd aan de waterschappen en de Belastingdienst. De dienst zetten we deze maand definitief uit. De oude bestanden blijven nog wel opvraagbaar.

Nieuwe Validatie LVWZ034 beschikbaar op Externe TestOmgeving

Wanneer een WOZ-object gevormd en actief is, dan hoort er ook een actieve WOZKOZ-relatie met een kadastraal object te bestaan. Zowel de eindRelatie en eindGeldigheid van deze WOZKOZ-relatie is dan leeg. Omdat soms objecten opgevoerd worden waarbij deze relatie ontbreekt, is de validatie LVWZ034 aangemaakt. U ontvangt de volgende foutmelding met informatie over het voorkomen.

Foutcode: LVWZ034

Omschrijving: Er moet minimaal 1 actieve KOZ relatie aanwezig zijn als dit object gevormd en actief is.
Details: "entiteittype: 'WOZ', beginGeldigheid: YYYY-MM-DD', TijdstipRegistratie: YYYY-MM-DD' TUU:MM:SS.MS+01:00"

- Update oorspronkelijk bericht - 

De foutmelding was beschikbaar op onze ETO maar blijkt niet naar verwachting te functioneren. We hebben de uitrol daarom teruggedraaid. Zodra de foutmelding weer beschikbaar is om te testen zullen wij een nieuw releasebericht plaatsen met een nieuwe test-termijn. Onze excuses voor het ongemak.

Uitgebreide detailinformatie LVWZ101 t/m 103, 111 t/m 113 en 121 t/m 123 op productieomgeving

De detailinformatie van de foutmeldingen LVWZ101 t/m 103, 111 t/m 113 en 121 t/m 123 is verbeterd. Het is nu makkelijker om een al bestaand subject te vinden/identificeren.

De foutmeldingen LVWZ101, 111 en 121 vermelden wanneer een nieuw op te voeren subject (NPS, NNP of VES) al bestaat voor een gemeente. We hebben de detailinformatie uitgebreid met de identificerende attributen van een subject in de LV WOZ. In de detailomschrijving is verduidelijkt dat de identificerende attributen van een subject zijn dat in de LV WOZ staat. Waar mogelijk is het aantal identificerende attributen uitgebreid met het subjecttype.

De foutmeldingen LVWZ102, 103, 112, 113, 122 en 123 vermelden wanneer een te muteren, dan wel een te relateren subject niet gevonden kan worden. De detailomschrijving is aangevuld zodat duidelijk is dat de identificerende attributen uit het aanleverbericht van de bronhouder komen.

Filtering Digilevering-abonnement waterschappen

Digilevering-abonnementen voor waterschappen worden in principe aangeboden op het niveau van het waterschap. Op verzoek kunnen we alleen berichten doorsturen van een selectie van gemeenten binnen het waterschap. Hierbij stellen we een lijst samen van gemeentecodes waarvoor deze berichten nog wel worden doorgestuurd.

Wilt u hier gebruik van maken? Weet dan wel dat wij niet monitoren op mogelijke (toekomstige) veranderingen die van invloed zijn op uw aangepaste abonnement. Hierbij kunt u onder andere denken aan een nieuwe gemeente(code) die voor u van belang is. Bijvoorbeeld omdat er een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden of er een nieuwe gemeente aan uw waterschapsgebied wordt toegevoegd. U bent zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van belangrijke wijzigingen en het op tijd afstemmen met het Kadaster.

Voor het aanpassen van het abonnement kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.