WOZ servicepagina

Op deze servicepagina vindt u nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releasenotes, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

Releases

Op 2 mei 2022 waren verschillende nieuwe foutmeldingen beschikbaar op de Externe testomgeving (ETO). Vanaf 3 augustus zijn een aantal van deze foutmeldingen live op de Productieomgeving.

Tot voorkort werden datums en subjectidentificaties in de LV-WOZ genormaliseerd. Meer informatie over hoe de LV-WOZ normaliseerde is terug te vinden in het document Normalisaties. In plaats van het normaliseren worden fout aangeleverde datums en subjecten vanaf vandaag afgekeurd met 1 van de volgende foutmeldingen:

1. LVWZ106
Foutmelding: Op te voeren of te muteren natuurlijk persoon (NPS) zonder BSN heeft geen aanvulling SoFi-nummer. 
Details: SoFi-nummer, aanvulling SoFi-nummer,
ANP-identificatie

2. LVWZ107
Foutmelding: Op te voeren of te muteren natuurlijk persoon (NPS) heeft een aanvulling SoFi-nummer, eerste vier cijfers aanvulling SoFi-nummer zijn niet gelijk aan actuele gemeentecode. 
Details: SoFi-nummer, aanvulling SoFi-nummer,
BSN, ANP-identificatie

3. LVWZ108
Foutmelding: Op te voeren of te muteren natuurlijk persoon (NPS) heeft een aanvulling SoFi-nummer, eerste vier cijfers aanvulling SoFi-nummer is actuele gemeentecode, de laatste zes cijfers zijn niet groter dan nul. 
Details: SoFi-nummer, aanvulling SoFi-nummer,
BSN, ANP-identificatie

4. LVWZ116
Foutmelding: Op te voeren of te muteren niet-natuurlijk persoon (NNP) zonder RSIN heeft geen aanvulling SoFi-nummer.
Details: ANN-identificatie

5. LVWZ117
Foutmelding: Op te voeren of te muteren niet-natuurlijk persoon (NNP) heeft een aanvulling SoFi-nummer, eerste vier cijfers aanvulling SoFinummer zijn niet gelijk aan actuele gemeentecode. 
Details: aanvulling SoFi-nummer, RSIN, ANN-identificatie

6. LVWZ118 
Foutmelding: Op te voeren of te muteren niet-natuurlijk persoon (NNP) heeft een aanvulling SoFi-nummer, eerste vier cijfers aanvulling SoFi-nummer is actuele gemeentecode, de laatste zes cijfers zijn niet groter dan nul.
Details: aanvulling SoFi-nummer, RSIN, ANN-identificatie

7. LVWZ126
Foutmelding: Op te voeren of te muteren vestiging (VES)
heeft geen aanvulling SoFi-nummer.
Details: Vestigingsnummer, handelsnaam

8. LVWZ127
Foutmelding: Op te voeren of te muteren vestiging (VES),
eerste vier cijfers aanvulling SoFi-nummer zijn niet gelijk aan actuele gemeentecode.
Details: Aanvulling SoFi-nummer, vestigingsnummer, handelsnaam

9. LVWZ128
Foutmelding: Op te voeren of te muteren vestiging (VES),
eerste vier cijfers aanvulling SoFinummer is actuele gemeentecode, de laatste zes cijfers zijn niet groter dan nul. 
Details: Aanvulling SoFi-nummer, vestigingsnummer, handelsnaam

10. Stuf055
Foutmelding: Berichtbody is niet conform sectormodel
Details: Opgegeven [<subjectnummer>of <sofinummer> of <aanvulling sofinummer>] voldoet niet aan de standaard. Identificatie: <subjectidentificatie>

11. Stuf055
Foutmelding: Bericht niet conform sectormodel
Details: De <soort datum> is geen geldige datum
 

We constateerden dat bestanden die langer dan 2 weken klaarstaan op de GDS, niet meer worden opgehaald. We hebben daarom de bewaartermijn aangepast naar 2 weken.
Bestanden die vanaf nu worden aangevraagd via Massale Bevraging blijven 2 weken beschikbaar.
 

Wanneer in de LV-WOZ een object een WOZSWO-relatie heeft en als het attribuut "In Onderzoek" de invoer heeft: "Geen waarde" , dan vertaalt de BevragingsApp deze onterecht naar: "In Onderzoek (Ja)". Dit hebben we gecorrigeerd naar: "In Onderzoek (Nee)" voor zowel de actuele als de historische weergave van de informatie.

Op 2 juni is de BevragingsApp voorzien van een update. De zoekingangen waarin gezocht kan worden op postcode en huisnummer of adres en huisnummer zijn uitgebreid met het veld huisnummertoevoeging.

Op 1 juni is het WOZ-waardeloket bijgewerkt.

Stip op de kaart

Een gekozen WOZ-object wordt op de BRT-achtergrond gemarkeerd met het punt van het bijbehorende BAG-verblijfsobject (stip op de kaart). Op de BGT-achtergrondkaart, die wordt weergegeven als ver genoeg is ingezoomd, worden ook de bijbehorende panden en percelen gemarkeerd.

Filtering beschikbaar op diepste 2 zoomniveaus

Filtering op basis van bouwjaar van het BAG-pand, oppervlakte van het BAG-verblijfsobject en waarde van het WOZ-object is beschikbaar op de diepste 2 zoomniveaus op de BGT-achtergrondkaart.
 

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Op 17 mei is het vernieuwde WOZ-waardeloket gelanceerd. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van de functionaliteit en toegankelijkheid van het loket, het verbeteren van de openbaarheid van WOZ-waarden van woningen en de actualiteit van de gegevens.

Lees het nieuwsbericht voor meer informatie. Hieronder geven we een korte introductie van de doorgevoerde verbeteringen:

Algemeen

 • Het loket voldoet aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid 
 • Het loket kan gebruikt worden op smartphone en tablet.
 • De beschikbare informatie in het loket wordt nu elk uur bijgewerkt

Zoeken en filteren

 • Er kunnen meer WOZ-objecten gevonden worden door verbeteringen van het algoritme van de zoekopdracht
 • De zoekopdracht wordt tijdens het typen in de zoekbalk automatisch aangevuld.
 • Filterwaarden worden niet meer geselecteerd met een sleepbalk, maar kunnen nu zelf ingevuld worden. 

Resultaten

 • Beschikbare informatie is uitgebreid met:
  • grondoppervlakte uit de LV WOZ
  • Adresseerbaar Object Aanduiding en Nummeraanduiding uit de LV BAG waarbij direct gelinkt wordt naar het object in de BAG Viewer
 • Resultaten worden getoond aan de linkerkant van de pagina, onder de zoekbalk en filters.

Kaart

 • Op de kaart wordt nu meer (optionele) aanvullende informatie getoond zoals de kadastrale percelen met perceelgrenzen en perceelnummers worden getoond
 • Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe, scherpere luchtfoto’s en de nieuwe BGT-achtergrondkaart
 • De kaartlagen met Kadastrale percelen en BAG-objecten kunnen aan- en uitgezet worden

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het nieuwe WOZ-waardeloket of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.