Terug naar vorige pagina

Kwartaalberichten agrarische grondmarkt

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een samenwerking van Wageningen Economic Research en het Kadaster. Ieder kwartaal leest u de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen.

Ontvang het Kwartaalbericht per mail

Hebt u vragen? Neem dan contact op via de pagina Paul Peter Kuiper, expert vastgoed en grond in het landelijk gebied.

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2024-1

In dit kwartaalbericht leest u de laatste stand van zaken op de agrarische grondmarkt.

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-4

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2023 met 6,2% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal. Over heel 2023 is de grondprijs 7,4% hoger dan in 2022.

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-3

In welke delen van Nederland wordt de meeste landbouwgrond gekocht voor beleggen, wonen, werken en infrastructuur? Dit leest u in de bijlage bij het kwartaalbericht.

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-2

Agrariërs verwerven de meeste landbouwgrond maar hun aandeel daalt. Het aandeel van beleggers, natuurorganisaties en overheden nam de afgelopen 10 jaar juist toe. 

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-1

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2023, 3% hoger dan in het 4e kwartaal van 2022 en 8,2% boven de gemiddelde grondprijs over heel 2022.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2022-4

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2022 2,5% hoger dan in het 3e kwartaal van 2022. Over heel 2022 is de grondprijs 5,8% hoger dan in 2021.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2022-3

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2022 9,1% hoger dan in het 2e kwartaal van 2022 en 8,5% meer dan de gemiddelde grondprijs over heel 2021.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2022-2

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2022 1% lager dan in het 4e kwartaal van 2021, maar 3,2% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel 2021.

Lees artikel