Startpagina overheid

Overheden kunnen bij het Kadaster terecht voor gegevens uit onze registraties. Daarnaast bieden we ook advies en oplossingen op maat, bijvoorbeeld met selecties en bundelingen van specifieke Kadastergegevens. We adviseren over onder meer energietransitie, vastgoed en maatschappelijke vraagstukken.

Klantenservice Kadaster

Hebt u vragen? Stel ze gerust aan onze specialisten. We helpen u graag op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Nieuws

Nieuws item: Tarieven per 1 januari 2022 omlaag

Vanaf 1 januari 2022 voert het Kadaster een algemene tariefverlaging door van 5%.

Lees artikel

Agenda overheid

Vraag en antwoord

Al meer dan 80 jaar begeleidt het Kadaster als onafhankelijke organisatie ruilprocessen bij herverkaveling en kavelruil. Dat is puzzelwerk, waarbij vele belangen spelen. Wij onderzoeken de belangen en rechten van de betrokkenen. Wij helpen om alle wensen en mogelijkheden zo op elkaar af te stemmen dat zij de meest optimale gebiedsinrichting krijgen.

Voor plannen voor de (her)inrichting van een gebied of het oplossen van een probleem dat daarbij speelt, is betrouwbare informatie nodig over het gebied waarover het gaat. Wij hebben die informatie. Daarmee hebben we inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied en probleem. U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning voor alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken. Naar pagina Advies op maat.

Om de ruimte in ons land optimaal te gebruiken, moeten we gebieden soms opnieuw inrichten. Welk beleid is daarvoor nodig? Gedegen onderzoek naar de huidige situatie, de ontwikkelingen en de impact daarvan, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het antwoord op deze vraag.

Vaak doet het Kadaster onderzoek samen met andere gerenommeerde organisaties. Zo is de Wageningen University & Research een van onze partners bij het doen van onderzoek.