Duurzame ontwikkelingsdoelen

Maatschappelijk impact maken

Bij het Kadaster dragen wij met ons werk elke dag bij aan zekerheid. Zodat je zeker weet dat jouw grond echt jouw grond is, welke rechten jij hebt en wat die van een ander zijn. Dit doen we in Nederland en daarbuiten.

De duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties inspireren ons om het verschil te maken. Dit zijn 17 doelen voor een duurzame wereld in 2030. SDG 8 en 16 sluiten het meest aan bij onze wettelijke taken. Doordat wij veel informatie beschikbaar stellen voor de samenleving, kunnen we indirect een belangrijke bijdrage leveren aan tal van andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Benieuwd aan welke doelen wij nog meer bijdragen? 

Eigendomsbewijzen

1. Geen armoede

In veel landen hebben mensen geen zekerheid over hun landrechten. Daardoor ontwikkelen zij zich moeilijk op economisch gebied. En blijven in armoede leven. Duidelijke landrechten helpen armoede te bestrijden.

Verduurzaming

7. Betaalbare en duurzame energie

Duurzame energie vraagt veel van de maatschappij en van overheden. Het Kadaster deelt kennis en levert data en analyses.

 

Rechtszekerheid

8. Eerlijk werk en economische groei

Als het eigendomsrecht niet duidelijk is, zullen bedrijven niet durven te investeren in grond en gebouwen. De landmeters van het Kadaster leggen de percelen goed vast.

Klimaat

13. Klimaatactie

Hoe richt je het landschap en de kust in voor de toekomst? Welke kansen bieden bedrijventerreinen voor verduurzaming? Onze geodata dragen bij aan het beantwoorden van dit soort vragen.

Landrechten

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Landrechten voor vrouwen, arme mensen en kinderen zijn lang niet overal goed geregeld. Kadaster helpt in veel landen met de registratie van land onder het motto ‘landrechten voor iedereen’.

Partnerschap

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Ruim 20 overheidsorganisaties bieden geo-informatie aan via 1 platform: Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).