Zo dragen landrechten bij aan de rechten van de mens

Op 10 december 1948 namen de Verenigde Naties de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ aan. Daarom wordt jaarlijks op deze dag stilgestaan bij mensenrechten.
Onderdeel van de verklaring is het recht op eigendom. Maar waarom is dit recht zo belangrijk? En hoe raakt het ons vak van landregistratie?

Recht op toegang tot land

In de Universele verklaring van de rechten van de mens staat: ‘eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn of haar gezin, waarbij inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten…’. Om te kunnen beschikken over voeding en huisvesting, moet je toegang hebben tot land. 

Het belang van eigendom

Door ‘eigendom’ te registreren in een wet wordt het een door de staat erkend legaal recht. Geregistreerd eigendomsrecht betekent dat je over het land kunt beschikken. Maar óók dat anderen jouw grond niet kunnen afnemen. Die rechtsbescherming verhoogt welvaart en welzijn. Veel mensen beschikken niet over een geregistreerd, en daarmee legaal, eigendomsrecht. 

Landrechten voor iedereen

Landrechten voor vrouwen, arme mensen en kinderen zijn lang niet overal vanzelfsprekend. Het komt vaak voor dat kinderen hun rechten verliezen als de ouders er niet meer zijn. Kadaster International helpt in veel landen met de registratie van land en eigendom onder het motto ‘landrechten voor iedereen’. Voor mannen én vrouwen, voor rijk én arm, voor jong én oud.

Mens, natuur en welzijn

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties sluiten aan op de Universele verklaring van de rechten van de mens, en vragen om een goede landregistratie en informatievoorziening met een balans tussen mens, natuur en welzijn. Overzicht van eigendoms- en gebruiksrechten is essentieel bij besluitvorming door de overheid, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening of bij natuurbescherming.  

Meer informatie

Meer lezen over ons internationale werk? Kijk op kadaster.com (Engelstalig).