Onderbewindstelling inschrijven

Bent u door de rechter aangewezen als bewindvoerder? Dan beslist u over de geldzaken van iemand anders. U zorgt na de uitspraak van de rechter hierover voor een aantekening van het bewind in de openbare registers van het Kadaster. 

Vraag en antwoord

Handige link