Strategische verkenning

In deze publicatie staat hoe we de strategische verkenning in 2022 hebben uitgevoerd, welke ontwikkelingen we verwachten op de middellange termijn en welke strategische keuzes we daaruit afleiden.

Download de publicatie

Hoe werkt een strategische verkenning?

Jaarlijks voeren we gesprekken met experts op diverse gebieden:

  • informatiebeveiliging
  • technologie
  • vastgoedmarkt
  • Europese ontwikkelingen
  • duurzaamheid

Samen proberen we 10 jaar vooruit te kijken. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen? En wat betekenen die voor ons? Dit noemen we de strategische verkenning. Deze verkenning gebruiken we voor het bijwerken van ons meerjarenbeleidsplan.

Voor wie is dit interessant?

Deze ontwikkelingen zijn interessant voor onszelf maar ook voor anderen. Deze publicatie is daarom ook bedoeld voor:

  • collega-organisaties
  • klanten
  • partners
  • iedereen die ge├»nteresseerd is in onze visie voor de toekomst

We hopen dat velen hiermee hun voordeel kunnen doen en met ons het gesprek opzoeken.