Boot registreren: teboekstelling schip

Met het aanvragen van de teboekstelling van een boot of schip, registreert u het in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee legt u uw eigendom vast. 

Wat kunt u verwachten?

  • Uw boot of schip krijgt een brandmerk met een uniek nummer.
  • U ontvangt een bewijs van inschrijving.

Aanvraag registratie

Vraag en antwoord