Grensreconstructie

Handig bij een conflict met uw buren

Kadastrale grens opnieuw zichtbaar laten maken

Bij een Grensreconstructie maken wij een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar in het terrein. Een landmeter komt langs en laat u zien waar de kadastrale grens ligt. Hiervoor gebruikt de landmeter de meetgegevens van de oorspronkelijke grens. Deze grens hebben de betrokken partijen bij het vaststellen of ontstaan samen aangewezen. 

In de volgende interactieve video leggen wij uit hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat. De video gaat over een Grensreconstructie bij een conflict met de buren, maar geldt ook voor alle andere situaties waarbij een Grensreconstructie gewenst is. 

Wat u kunt verwachten:

 • deskundigheid van een onafhankelijke partij
 • duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vastgesteld
 • een verslag met de meetschets van de landmeter

Grensreconstructie voor het gekozen adres:
Oude Oppenhuizerweg 9, 8606JA, Sneek

 • U kunt uitgaan van de kadastrale grens die we met een grensreconstructie opnieuw zichtbaar maken in het terrein. Bent u het niet eens met de kadastrale grens? Of zijn uw buren het hier niet mee eens? Dan kan alleen een rechter uitspraak doen over de juistheid van de kadastrale grens.
 • Op dit moment geldt er een aangepaste levertijd van maximaal 40 werkdagen. Wij kunnen de gebruikelijke termijn van 20 werkdagen voorlopig niet garanderen, omdat het aantal aanvragen voor een grensreconstructie enorm is toegenomen. Wij doen er alles aan u zo snel mogelijk van dienst te zijn en vragen uw begrip hiervoor.  

Grens
zichtbaar
maken

Grensreconstructie vanaf 485,-

 • duidelijkheid over ligging grens
 • oordeel van een onafhankelijke partij
 • verslag met meetschets van landmeter
Nu aanvragen

Zinvol bij het plaatsen van een schutting of bij burenruzie

Hebt u een conflict met uw buren over de erfgrens? Of wilt u een schutting of heg plaatsen of een boom aan de rand van uw tuin planten? Dan is het zinvol om precies te weten waar de erfgrens ligt. Bij een Grensreconstructie maakt een landmeter de ligging van een grens zichtbaar. Meestal kost dit 2 à 3 werkdagen.

Extra kosten begin- en eindpunt (hoekpunten)

Het zichtbaar maken van de ligging van een grens kost 485,-. Daar komen extra kosten bij wanneer u ook begin- of eindpunten van een grens wilt weten. Deze noemen wij hoekpunten. De kosten zijn 240,- per hoekpunt. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het nauwkeurig weten van een hoekpunt vaak niet nodig. U kunt aangeven of u ook begin- of eindpunten wilt laten vastleggen in het aanvraagformulier voor de Grensreconstructie.

Vraag en antwoord

Een Grensreconstructie kan zinvol zijn in situaties of omstandigheden waarin u de ligging van de kadastrale grens niet weet, terwijl kennis hierover voor u belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld spelen in relatie tot een conflict met buren over kadastrale grenzen bij het plaatsen van een schutting of heg, planten van een boom, bouwen van een schuur en dergelijke.

Het zichtbaar maken van de ligging van een grens kost 485,-. Daar komen extra kosten bij wanneer u ook begin- of eindpunten van een grens wilt weten. Deze noemen wij hoekpunten. De kosten zijn 240,- per hoekpunt. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het nauwkeurig weten van een hoekpunt vaak niet nodig. Meer uitleg vindt u in het aanvraagformulier voor de Grensreconstructie

Hebt u een Grensreconstructie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u kosteloos annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gedaan?
  Dan brengen wij 196,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en door de landmeter verwerkt?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Ja dat mag. De landmeter ontleent aan artikel 7a van de Kadasterwet de bevoegdheid en toestemming om elke plaats te betreden als dat nodig is om waarnemingen of metingen te verrichten”.
 

Bekijk de interactieve video met uitleg over de verschillende punten. 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens een offerte op uw e-mailadres. 

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, plannen wij uw Grensreconstructie in. Wij streven ernaar de Grensconstructie van 1 kadastrale grens binnen 20 werkdagen uit te voeren.

Als u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar wilt laten maken, kan het langer duren. Wij nemen hierover contact met u op.

Een Grensreconstructie kán binnen een dag gebeuren, maar de werkzaamheden duren meestal 2 à 3 dagen. De duur is afhankelijk van:

 • met welke meetgegevens in het verleden zijn gemeten;
  is er een digitaal of een papieren bestand. Bij een papieren bestand moet meer vooronderzoek gedaan worden
 • de ontstaansdatum van de grens;
  hoe ouder de grens, hoe meer inspanning het kost om deze te achterhalen 
 • de zichtbaarheid van de grenskenmerken die in het bestaande veldwerk beschreven staan 
 • de aanwezigheid van bebouwing;
  is de bebouwing in de loop van de tijd veranderd? Dan moet eerst gekeken worden hoe de bebouwing was toen de grens is vastgesteld. Op basis daarvan wordt een reconstructie gedaan
 • de leeftijd;
  hoe ouder de woning, hoe groter de kans dat er meer vooronderzoek nodig is

Nadat de grens zichtbaar is gemaakt in het terrein, zal de landmeter deze aanwijzen aan de aanvrager van de grensreconstructie. Vervolgens wordt de uitgezette grens opnieuw ingemeten en verwerkt. Nadat de informatie verwerkt is, ontvangt de aanvrager van de grensreconstructie per mail: 

 • een Relaas van Bevindingen (verslag van de meting met een meetschets)
 • een toelichting op het Relaas van Bevindingen
 • een bestand met coördinaten van de meting
 • een leverbon waarop staat wat er geleverd is

De aanvrager ontvangt een factuur binnen 3 weken nadat de landmeter de grens heeft ingemeten.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.