Brief (kennisgeving) ontvangen

Controleer of de wijziging in de registratie van uw perceel of schip klopt

Is de informatie juist? Dan hoeft u niets te doen

Hebt u een kennisgeving van het Kadaster ontvangen? Dat betekent dat er iets is gewijzigd in de registratie van uw perceel of uw schip. Klopt de informatie? Dan hoeft u niets te doen.

Is de informatie niet juist? Maak dan bezwaar

Denkt u dat de informatie niet klopt? Laat het ons dan weten via een bezwaarschrift. Lees meer op de pagina Klachten en bezwaren.

Maak bezwaar

 

U ontvangt een kennisgeving via de post of de berichtenbox van MijnOverheid.nl. Wilt u post van de overheid digitaal ontvangen? Meld u aan via Mijn Overheid.nl.

Vraag en antwoord

De gegevens zijn overgenomen vanuit de ingeschreven akte of het stuk. U kunt de gewijzigde gegevens controleren met de akte of het stuk dat in uw bezit is.

Hebt u een

  • kennisgeving nieuw gevormd perceel
  • kennisgeving vastgestelde kadastrale grens
  • kennisgeving vastgestelde kadastrale grens en grootte

ontvangen en wilt u de ligging van het perceel ten opzichte van de omliggende percelen bekijken?

U kunt de Kadastrale kaart van uw perceel kosteloos inzien op Mijn Overheid.

Een perceel is een stuk grond waarvan de grenzen bij het Kadaster (voorlopig) zijn vastgelegd en dat bij het Kadaster een eigen nummer heeft.

Nee, de kennisgeving is geen eigendomsbewijs.

U ontvangt een kennisgeving via de post of de berichtenbox van MijnOverheid.nl. U kunt via MijnOverheid.nl controleren of er een kennisgeving aan u is verzonden. Het kan zijn dat de kennisgeving naar uw oude adres is gestuurd. Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Hebt u langer dan 6 weken geleden uw adreswijziging doorgegeven aan de gemeente? En is de brief toch op uw vorige adres bezorgd? Neem dan contact op met uw gemeente om na te gaan of de adreswijziging nog moet worden verwerkt. 

Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Hebt u langer dan 6 weken geleden uw adreswijziging doorgegeven aan de gemeente? En is de brief toch op uw vorige adres bezorgd? Neem dan contact op met uw gemeente om na te gaan of de adreswijziging nog moet worden verwerkt.

De dagtekening op de kennisgeving wordt automatisch gegenereerd. Vanaf deze datum gaat de bezwaartermijn officieel in. Deze datum is gelijk aan of later dan het post bezorgmoment. Hierdoor hebt u genoeg tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.

Het kan zijn dat er geen adres staat vermeld. Van kadastrale percelen zonder gebouwen, zoals landbouwgronden, bouwkavels of groenstroken hebben wij geen adres. Ook hebben wij geen adressen van gebouwen als schuren, garages en bergingen.

Dat kan onder andere voorkomen bij de overdracht van een perceel met voorlopige grenzen. Dan wordt in de akte meestal een schatting van de grootte opgenomen. Nadat u de nieuwe grens aan de landmeter van het Kadaster hebt aangewezen, meet de landmeter het perceel op en berekent de definitieve grootte. De definitieve grootte staat in de kennisgeving die u naar aanleiding van de definitieve meting door de landmeter ontvangt. 

Koopt u samen met iemand een huis?

Dan bent u ieder voor een deel eigenaar. Wat in de kennisgeving staat is gelijk aan de omschrijving in de akte. In de Basisregistratie Kadaster staat per persoon wie volgens de stukken uit de openbare registers als rechthebbende (eigenaar) is. In geval van een gemeenschappelijk eigendom ontvangt u daarom allemaal een ‘eigen’ kennisgeving met ‘het aandeel’ dat op uw naam is geregistreerd.

Koopt u samen met iemand een boot of schip? 

Dan bent u ieder voor een deel eigenaar. Wat in de kennisgeving staat is gelijk aan de omschrijving in de akte. In de registratie voor schepen staat per schip wie volgens de stukken uit de openbare registers rechthebbende (eigenaar) is. In geval van een gemeenschappelijk eigendom ontvangt u allemaal een ‘eigen’ kennisgeving met ‘het aandeel’ dat op uw naam is geregistreerd.
 

Dit betekent dat u van de eigenaar (meestal de gemeente) als ‘eigenaar’ gebruik mag maken van een stuk grond. Dit gebruik is gebonden aan de voorwaarden gesteld in een uitgifte erfpachtakte. Voor een recht van erfpacht betaalt u meestal een vergoeding aan de eigenaar. Dit wordt erfpachtcanon genoemd.

Het recht van opstal betekent dat een opstaller het recht heeft om op, boven of onder een perceel dat in eigendom is van een ander, te bouwen. Een recht van opstal wordt gevestigd met een notariële akte. Deze akte wordt daarna inschreven in de openbare registers van het Kadaster. Een kopie (afschrift) van deze akte kan bij ons worden opgevraagd.

Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Daarbij kunt u denken aan een huis. Een huis kan in eigendom zijn bij de kinderen, terwijl het vruchtgebruik van het huis bij de ouders berust. De ouders mogen het dan zelf bewonen of verhuren.

U kunt ook vruchtgebruiker zijn als u geen eigenaar bent van een boot of schip maar er wel gebruik van mag maken en de vruchten ervan mag genieten. Bijvoorbeeld de rente of de huurinkomsten ervan ontvangen.

Een recht van gebruik en bewoning is het recht om een perceel (bijvoorbeeld een huis en grond) van een ander te mogen gebruiken of bewonen al dan niet samen met een gezin.

  • Het recht van gebruik betekent dat de rechthebbende, samen met zijn of haar gezin, een zaak mag gebruiken en er de vruchten van mag genieten. Denk bijvoorbeeld aan een stuk grond.
  • Het recht van bewoning betekent dat de rechthebbende, samen met zijn of haar gezin, gebruik mag maken van de woning van iemand anders. 

Het recht van gebruik en bewoning lijkt op het recht van vruchtgebruik, maar eindigt bij het overlijden van de gebruiker en het recht is niet overdraagbaar.

Het is mogelijk dat u bij de koop van een woning ook een aandeel in een mandelig terrein heeft gekocht. Dit wordt dan vermeld op uw kennisgeving.

Een mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Het bijzondere is dat het terrein is bestemd tot gemeenschappelijk nut. Mede- eigendom betekent dat u, samen met anderen, eigenaar bent van een aandeel in een terrein. Denk bijvoorbeeld aan een pad of gang. Wanneer een terrein meerdere eigenaren heeft, noemen we dit ook wel mede-eigendom. 

Wat is gemeenschappelijk nut?

De eigenaren kunnen afspreken dat de mede-eigendom gemeenschappelijk nut heeft. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. In deze akte wordt een regeling opgenomen over het gebruik en onderhoud van het mandelige terrein. De mede-eigenaren hebben allemaal toegang tot het gehele mandelige terrein. Het onderhoud komt voor gemeenschappelijke rekening.

Huis met mandelig terrein

Een huis (het hoofdperceel) kan niet zonder dit aandeel in het mandelig terrein worden verkocht. In de basisregistratie kadaster worden bij het mandelig terrein alle huizen vermeld waarvan de eigenaren een aandeel in het mandelig terrein hebben. 

U kunt met uw DigiD kosteloos al uw eigen kadastrale gegevens inzien als u zich aanmeldt op de website Mijn Overheid.nl.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Kadastrale gegevens inzien

Op Mijn Overheid kunt inloggen met DigiD. Dan kunt u uw eigen kadastrale gegevens en uw WOZ-waarde inzien. Ook kunt u hier onze post digitaal ontvangen.