Brief (kennisgeving) ontvangen

Hebt u een kennisgeving van het Kadaster ontvangen? Dat betekent dat er iets is gewijzigd in de registratie van uw perceel. Klopt de informatie? Dan hoeft u niets te doen. Denkt u dat de informatie niet klopt? Laat het dan weten via een bezwaarschrift.

U ontvangt een kennisgeving via de post of de berichtenbox van MijnOverheid.nl. Wilt u zich aanmelden voor digitale post? Meld u aan via Mijn Overheid.nl.

Vraag en antwoord

Hoe kunt u de informatie in de kennisgeving controleren?

De gegevens zijn overgenomen vanuit de ingeschreven akte of het stuk. U kunt de gewijzigde gegevens controleren met de akte of het stuk in uw bezit.

Wat is een perceel?

Een perceel is een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten en dat bij het Kadaster een eigen nummer heeft.

Kunt u de kennisgeving gebruiken als eigendomsbewijs?

Nee, de kennisgeving is geen eigendomsbewijs.

Hebt u een huis gekocht of een wijziging doorgegeven, maar geen kennisgeving ontvangen?

Het kan zijn dat de kennisgeving naar uw oude adres is gestuurd. Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente.

Hebt u een kennisgeving op uw oude adres ontvangen?

Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente.

Hebt u geen adres bij uw perceel?

Het kan zijn dat er geen adres staat vermeld. Van kadastrale percelen zonder gebouwen hebben wij geen adres.

Hoe kan het dat de kadastrale grootte in de kennisgeving afwijkt van de grootte in de akte?

Dat kan bij de overdracht van een perceel met voorlopige grenzen. Dan wordt in de akte meestal een schatting van de grootte opgenomen.

Wat betekent het als er 'het aandeel' genoemd staat in de kennisgeving?

Koopt u samen met iemand een huis? Dan bent u ieder voor de helft eigenaar (1/2 aandeel).

Wat betekent 'mandelig perceel'?

Als u samen met andereen eigenaars bent van een stuk grond dat bij een ander stuk grond of soms een gebouw hoort, is dat een mandelig perceel.

Wat betekent ‘erfpacht’?

Erfpacht betekent dat u van de eigenaar (meestal de gemeente) als ‘eigenaar’ gebruik mag maken van stuk grond.

Wat betekent opstal?

Het recht van opstal betekent dat een opstaller het recht heeft om op, boven of onder een perceel dat in eigendom is van een ander, het recht krijgt om te bouwen.

Wat betekent de term ‘vruchtgebruik’?

U bent vruchtgebruiker wanneer u geen eigenaar bent van een perceel, maar wel de vruchten ervan (bijvoorbeeld rente of huurinkomsten) mag genieten. 

Wat betekent de term ‘recht van gebruik en bewoning’?

Een recht van gebruik en bewoning is het recht om een perceel (woning) van een ander te mogen gebruiken of bewonen al dan niet samen met zijn/haar gezin.

Wilt u uw eigen kadastrale gegevens inzien?

U kunt met uw DigiD kosteloos al uw eigen kadastrale gegevens inzien als u zich aanmeldt op de website Mijn Overheid.nl.

Uw vraag niet beantwoord? | Akte en onderzoek

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00, optie 2.

Handige link