Overzicht situaties grenzen

Een overzicht van alle situaties die te maken hebben met grenzen.  

Conflict over grens

Denkt u dat de schutting, schuur of garage van de buren gedeeltelijk op uw grond staat? Een Grensreconstructie door een landmeter kan duidelijkheid geven.

Naar Conflict over grens

Boom of heg naast erfgrens

Hoe ver moet een boom of heg van de erfgrens staan? Dit is vastgelegd in wettelijke regels. Wel zijn er een aantal uitzonderingen.

Naar Boom of heg naast erfgrens

Grens zelf opmeten

Als u over landmeetkundige kennis beschikt, kunt u aan de hand van een landmeetkundige schets (Veldwerk) zelf bepalen waar de erfgrenzen liggen.

Naar Grens zelf opmeten

Stuk grond (ver)kopen

Wilt u een stuk grond kopen of verkopen? U kunt dit zelf regelen bij de notaris. Ontstaan er nieuwe grenzen? Laat de grond dan voor de overdracht splitsen.

Naar Stuk grond (ver)kopen

Verjaring erfgrens

Is het stuk grond tussen de erfgrens en gebruiksgrens al lange tijd in gebruik door iemand anders dan de eigenaar? Dan kan door verjaring recht van eigendom ontstaan. 

Naar Verjaring erfgrens

De erfgrens bepalen

Weet u niet precies waar de grenzen liggen van uw perceel? U kunt de erfgrens zichtbaar laten maken met een grensreconstructie.

Naar De erfgrens bepalen