Grens zelf opmeten

Landmeetkundige kennis vereist om afstanden te berekenen

Zelf aan de slag met Veldwerk

Hebt u landmeetkundige kennis? Alleen dan is het mogelijk om zelf de erfgrenzen te bepalen met een landmeetkundige schets (Veldwerk). Deze schets met gegevens heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. Een Veldwerk is niet op schaal. U moet zelf de afstanden berekenen met de meetcijfers of coördinaten.

Interessant voor u?

Veldwerk productoverzicht

Veldwerk 44,-

  • meetschets bij ontstaan nieuwe grens
  • handig bij plaatsen van schutting of heg
Naar Veldwerk

De beperkingen van Veldwerk

Soms is er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar. Of staan niet alle grenzen van 1 perceel op het Veldwerk. In dat geval informeren wij u daarover.  Komt u er met het Veldwerk zelf niet uit dan kunt u kiezen voor een Grensreconstructie.

Vraag en antwoord

Een bruikbaar Veldwerk is bijvoorbeeld niet beschikbaar als:

  • op het Veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het Veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten.
  • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden.
  • het Veldwerk onvoldoende maatvoering bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

Wij informeren u hierover. U hebt de keuze om het Veldwerk dan alsnog bij ons te bestellen. Ziet u af van het Veldwerk dan brengen wij u geen kosten in rekening.

Wij informeren u als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Mocht u dat willen, dan kunt u het Veldwerk natuurlijk alsnog bestellen. Ziet u af van het Veldwerk dan brengen wij u geen kosten in rekening.

Het komt ook voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat zo is, nemen wij contact met u op.

Als u niet geholpen bent met een Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting. 

Handige links

Wanneer omgevingsvergunning nodig?

Informatie van de rijksoverheid over (vergunning voor) erf- en perceelafscheidingen.

Uitzonderingen op regels beplanting bij erfgrens

Informatie over uitzonderingen op de regels voor de plaats van bomen, heggen en struiken bij de erfgrens.