Grens zelf opmeten

Hebt u landmeetkundige kennis? Alleen dan is het mogelijk om zelf de erfgrenzen te bepalen met een landmeetkundige schets (Veldwerk). Deze schets met gegevens heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. Een Veldwerk is niet op schaal. U moet zelf de afstanden berekenen met de meetcijfers of coördinaten.

Interessant voor u?

Veldwerk productoverzicht

Veldwerk

€ 47,50
  • situatieschets bij ontstaan nieuwe grens
  • handig bij plaatsen van schutting of heg
Naar Veldwerk

De beperkingen van Veldwerk

Soms is er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar. Of staan niet alle grenzen van 1 perceel op het Veldwerk. In dat geval informeren wij u daarover.  Komt u er met het Veldwerk zelf niet uit dan kunt u kiezen voor een Grensreconstructie.

Vraag en antwoord

Een Veldwerk is bijvoorbeeld onbruikbaar als:

  • Op het veldwerk geen bebouwing staat geregistreerd of als de bebouwing afwijkt van de huidige bebouwing. Zo kan er bijvoorbeeld een garage gesloopt zijn die nog op het oude veldwerk vermeld staat. Hierdoor heeft het Veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten van waaruit u de grenzen zou kunnen herleiden.
  • De grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden.
  • Het Veldwerk onvoldoende maatvoering bevat waarmee u de grens zou kunnen uitzetten.

Wij informeren u hierover. Ziet u af van het Veldwerk? Dan betaalt u hiervoor geen kosten. Wilt u het Veldwerk toch ontvangen? Dan krijgt u deze tegen het reguliere tarief geleverd.

Wij informeren u hierover. Ziet u af van het Veldwerk? Dan betaalt u hiervoor geen kosten. Wilt u het Veldwerk toch ontvangen? Dan krijgt u deze tegen het reguliere tarief geleverd.

Het komt ook voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat zo is, nemen wij contact met u op.

Als u niet geholpen bent met een Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Een landmeter heeft de kennis, kunde en apparatuur om een grens te reconstrueren. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting. 

Handige links

Wanneer aanvragen?

Informatie van de rijksoverheid over (vergunning voor) erf- en perceelafscheidingen.

Regels beplanting bij erfgrens

Informatie over uitzonderingen op de regels voor de plaats van bomen, heggen en struiken bij de erfgrens.