Verklaring van niet-teboekstelling schip

Bewijs wanneer u uw boot of schip in het buitenland inschrijft

Gewaarmerkt document

Wilt u een boot of schip bij een kadaster in het buitenland inschrijven? Misschien wilt u daar ook een hypotheek voor aanvragen? Met de Verklaring van niet-teboekstelling schip hebt u het bewijs dat uw boot of schip nooit ingeschreven is geweest in onze openbare registers. Dit is een gewaarmerkt document.

Welke informatie ontvangt u?

  •  de naam van het schip
  •  informatie over de bouw en een omschrijving van het schip

Verklaring van niet-teboekstelling schip per schip 18,95

  •  bekijk de naam van het schip
  •  informatie over bouw en omschrijving
  •  voor hypotheekaanvraag buitenland

Nu bestellen

Verklaring in een andere taal?

U kunt de verklaring ook in het Duits, Engels of Frans bij ons aanvragen.

Gewaarmerkt document

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Vraag en antwoord