Verklaring van niet-teboekstelling schip

Wilt u een boot of schip bij een kadaster in het buitenland inschrijven? Misschien wilt u daar ook een hypotheek voor aanvragen? Met de Verklaring van niet-teboekstelling schip hebt u het bewijs dat uw boot of schip nooit ingeschreven is geweest in onze openbare registers. Dit is een gewaarmerkt document.

Welke informatie ontvangt u?

  •  de naam van het schip
  •  informatie over de bouw en een omschrijving van het schip

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord