Plannen en resultaten

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Met die gegevens krijgen burgers, overheden en bedrijven een volledig beeld van de ruimte om hen heen. Om dit steeds beter te doen, maken we plannen. En laten we zien of we die halen.

Jaarverslag

Of we onze plannen gehaald hebben leest u in ons jaarverslag. Hiermee leggen we verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de maatschappij.

Meerjarenbeleidsplan

Wij maken ieder jaar een meerjarenbeleidsplan. In dit plan kijken we 5 jaar vooruit. Benieuwd naar onze visie en strategie voor de komende jaren?

Strategische verkenning

Bij de strategische verkenning kijken we 10 jaar vooruit. Dit doen we samen met met experts op het gebied van bijvoorbeeld informatiebeveiliging, technologie, vastgoedmarkt en duurzaamheid.