Bewijs doorhaling teboekstelling schip

Met een bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u laten zien dat een boot of schip is uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster. U hebt dit bewijs nodig als u uw boot of schip wilt inschrijven bij een kadaster in het buitenland.

Welke informatie staat op het bewijs?

  •  naam en het brandmerk
  •  namen van de personen die rechten hebben
  •  in Nederland ingeschreven hypotheken en beslagen op de boot of het schip

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord