Toegang tot adresgegevens

Hoe weet u of uw adresgegevens zijn ingezien? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

In augustus 2023 waren er publicaties in de media over de openbaarheid van gegevens bij het Kadaster. Naar aanleiding daarvan hebben we informatie over dit onderwerp hier verzameld.

Vraag en antwoord

We onderzoeken of er gegevens onterecht zijn ingezien. Dit onderzoek loopt nu. We kunnen dit nu dus nog niet zeggen. Wilt u weten of uw gegevens zijn ingezien? Lees dan meer op de pagina Verklaring recht van betrokkenen

U kunt uw woonadres beperkt beschikbaar maken via een aanvraag op de website van uw gemeente. Zij houdt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente geeft de wijziging door aan het Kadaster. Uw woonadres wordt dan alleen getoond aan bestuursorganen zoals notarissen of gemeenten. Adressen van objecten waar u rechten op heeft, worden op onze producten wel altijd getoond.

Voor deze aanvraag hebt u uw DigiD nodig. Wanneer u ouder dan 18 jaar bent, kunt u dit zelf doen. Anders kan alleen degene die u wettelijk gezien vertegenwoordigt dit aanvragen. Het kan zijn dat u van de gemeente daarna een brief krijgt die u moet ondertekenen en terug moet sturen. Voor meer informatie kijkt u op rijksoverheid.nl

U hebt het recht om inzicht te krijgen voor welke doeleinden het Kadaster uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie vindt u op de pagina Verklaring rechten van betrokkenen.

Ja, het Kadaster voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De AVG geeft de grenzen aan voor een maatschappelijk verantwoorde verwerking van persoonsgegevens. Maar de regels voor de verwerking van gegevens staan voor ons in een specifieke wet, de Kadasterwet. In deze wet staat dat de gegevens in de registraties van het Kadaster op aanvraag voor iedereen openbaar moeten zijn. Hiermee voldoet het Kadaster dus aan de AVG. De openbaarheid van persoonsgegevens is belangrijk voor rechtszekerheid en openheid van de vastgoedmarkt.

Door het incident werd duidelijk dat het Kadaster extra maatregelen had kunnen nemen. Daarmee was voorkomen dat mensen die het recht niet hadden, toegang tot gegevens kregen. Na deze ontdekking voerde het Kadaster meteen verscherpte toelatingsmaatregelen in. 

Voor meer informatie kijkt u op de pagina openbaarheid en privacy. 

Uw gegevens bij het Kadaster zijn de afgelopen periode niet beschikbaar geweest om oneigenlijk in te zien, als u binnen dit stelsel valt en daarbij afscherming bij het Kadaster is aangevraagd.

Het ministerie Justitie en Veiligheid geeft aan het Kadaster door dat uw gegevens afgeschermd moeten worden. Uw gegevens zijn dan helemaal afgeschermd voor alle gebruikers van informatie uit de Basisregistratie Kadaster. Alleen na het voldoen aan een hele strenge toets krijgt een klein aantal instanties (overheid, notarissen en deurwaarders) uw gegevens. Deze instanties moeten aangeven waarvoor de informatie noodzakelijk is. Voor meer informatie kijkt u op de pagina Verklaring rechten van betrokken.
 

Het Kadaster ziet de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. En ondersteunt de noodzakelijk door te voeren wijzigingen in de Kadasterwet om oneigenlijk gebruik van gegevens beter te voorkomen.

Meer informatie over privacy vindt u op de pagina's:

Er zijn extra maatregelen genomen waarbij er een uitgebreidere controle is. Zo zijn we zekerder dat de rechtspersoon of organisatie die een account krijgt ook echt die rechtspersoon of organisatie is. Deze verscherpte controle voor nieuwe accounts is voor publicatie van RTL Nieuws ingevoerd. Het Kadaster voelt een grote verantwoordelijkheid om de kans op misbruik bij de toegang tot onze registers zo klein mogelijk te maken. 

We informeren algemeen via onze website en social media. Als het u persoonlijk of zakelijk raakt informeren we u per brief. Deze krijgt u op het woon- of postadres dat bij ons bekend is.

Als uw adres niet in de akte wordt opgenomen, moet de notaris in zijn akte aangeven waarom het adres niet opgenomen kan worden. Dit staat in artikel 18 lid 3 van de Kadasterwet. Het opnemen van privacy als reden is niet voldoende. De notaris kan bijvoorbeeld wel vermelden dat het opnemen van de adresgegevens niet mogelijk is door geheimhouding van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.