Raad van bestuur

Het Kadaster wordt aangestuurd door een raad van bestuur en bestaat uit de voorzitter en een lid raad van bestuur.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en bestaat uit 5 leden uit diverse onderdelen in de maatschappij. Verschillende klantgroepen zijn vertegenwoordigd in de gebruikersraad waar de raad van bestuur regelmatig overleg mee voert.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het Kadaster in binnen- en buitenland en wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Portretfoto Frank Tierolff

mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff

Voorzitter raad van bestuur. Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Geldersch Landschap en Kasteelen

drs. C.W. (Cora) Smelik

Lid raad van bestuur