Overzicht situaties akte en onderzoek

Een overzicht van alle situaties waarvoor onderzoek naar akten en stukken in de openbare registers nodig is.  

Geldt er recht van overpad?

Wilt u weten of er sprake is van recht op overpad? Dat gaat u na via de koopakte of, als dat niet kan, met een erfdienstbaarhedenonderzoek.

Lees meer over recht van overpad