Overzicht situaties akte en onderzoek

Een overzicht van alle situaties die te maken hebben met het opvragen van akten en onderzoek in de openbare registers. Gebruik deze pagina om producten of info te vinden over uw vraag of wens.

Op zoek naar eigendomsakte

Bent u uw koopakte kwijt? U kunt bij ons een kopie van de huidige ingeschreven akte opvragen.

Lees meer over een koopakte zoeken

Op zoek naar hypotheekakte

Bent u uw hypotheekakte kwijt? U kunt bij ons een kopie van de huidige ingeschreven akte opvragen. Ook van een oudere akte kunt u een kopie ontvangen.

Lees meer over een hypotheekakte zoeken

Op zoek naar splitsingsakte en tekening

Bent u op zoek naar een splitsingsakte? U kunt bij ons een kopie opvragen. Bij de akte zit meestal een splitsingstekening.

Lees meer over splitsingsakte

Wie was eigenaar en wanneer?

Wilt u weten wat een persoon op zijn naam heeft gehad en wanneer? Wij kunnen dat voor u uitzoeken.

Lees meer over 'wie was eigenaar en wanneer'

Zoeken eigenaar in bepaalde periode

Wilt u weten wie de eigenaar was van een woning? Wij kunnen dat voor een bepaalde periode voor u opzoeken.

Meer over zoeken eigenaar bepaalde periode

Geldt er recht van overpad?

Wilt u weten of er sprake is van recht op overpad? Dat gaat u na via de koopakte of, als dat niet kan, met een erfdienstbaarhedenonderzoek.

Lees meer over recht van overpad

Bewijs geen onroerend goed

Moet u aantonen dat u geen onroerend goed (meer) bezit? Dat kan door een negatieve mededeling aan te vragen.

Lees meer over bewijs geen onroerend goed