Overzicht situaties akte en onderzoek

Een overzicht van alle situaties waarvoor onderzoek naar akten en stukken in de openbare registers nodig is. U kunt deze pagina gebruiken om producten of informatie te vinden over uw vraag of wens.

Wie was eigenaar en wanneer?

Wilt u weten wat een persoon op zijn naam heeft gehad en wanneer? Wij kunnen dat voor u uitzoeken.

Zoeken eigenaar in bepaalde periode

Wilt u weten wie de eigenaar was van een woning? Wij kunnen dat voor een bepaalde periode voor u opzoeken.

Geldt er recht van overpad?

Wilt u weten of er sprake is van recht op overpad? Dat gaat u na via de koopakte of, als dat niet kan, met een erfdienstbaarhedenonderzoek.

Lees meer over recht van overpad