Doorhaling teboekstelling schip

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers.

In welke gevallen schrijft u uw boot of schip uit?

  •  als u uw boot of schip bij een buitenlands kadaster registreert
  •  als uw boot of schip is gesloopt of vergaan

Aanvragen

Vraag en antwoord